”Alex är jättepoppis av våra boende. Och medarbetarna!”

Karin, teamchef och Alex, arbetstränar på Vallgossen på Kungsholmen.

Karin, teamchef och Alex, arbetstränar på Vallgossen på Kungsholmen.

Uppdaterad 2024-01-22 Webbredaktör: Susanna Engström Skriv ut sidan

Att gå till jobbet varje dag är inte en självklarhet för alla. För den som hamnat utanför arbetsmarknaden kan arbetsträning ge ökad livskvalitet och känsla av sammanhang (KASAM). På Vallgossen arbetstränar 12 personer. De extra medarbetarna är en stor vinst för alla.

– Det känns så bra som jag hoppats. Alla är trevliga och det är god stämning. Mina handledare och Karin (teamchef) är jättebra, berättar Alex som är en av dem som arbetstränar.

Idag arbetstränar 12 personer på Vallgossen. Verksamheten har tagit fram ett strukturerat upplägg för arbetsträningen. De arbetstränande vet när de ska komma till jobbet, hur dagen ser ut och vad de ska göra. Varje månad följs arbetet upp. Ann-Christine Johansson, verksamhetschef, berättar.

– Vi startade upp projektet i augusti. Samarbetet startade efter en förfrågan från Arcus. Alla deltagare arbetstränar tre dagar i veckan totalt 10 timmar i veckan. Flera av deltagarna har kunnat öka upp tiden vilket är mycket positivt. Alla har fått beviljat tre månader med stor chans till förlängning om önskan och behov finns, berättar Ann-Christine.

Inför uppstart träffade verksamheten alla deltagare för att säkerställa vilket behov av stöd varje individ var i behov av. Innan uppstart fick deltagarna gå en introduktionsutbildning och fick en tydlig struktur över de schemaförlagda timmarna. Varje deltagare har minst en utsedd handledare.

Berätta om arbetet med arbetsträning.

– De arbetstränande har en betydelsefull uppgift att finnas till för våra boende, följa med dem på aktiviteter samt att hålla aktiviteter på respektive enhet. De ser till att det finns nybakat till kaffet och är behjälpliga i enheternas kök. För oss känns det mycket meningsfullt att kunna bidra till att bryta isolering och skapa en känsla av sammanhang, berättar Ann-Christine.

Karin, är teamchef på Vallgossen och har ansvaret för Alex. Hon berättar.

– Alex har två handledare som finns för honom och som han kan luta sig mot. Han ansvarar aldrig för boende själv, utan är med för att berika de boendes liv socialt. Han finns med i köket, i måltiderna samt i aktiviteter. Alex har avstämning med mig flera gånger i veckan och kan alltid vända sig till mig.

– Vi gillar Alex jättemycket! Han är jättegullig, öppen och social. När Alex inte är här frågar alla efter honom. Han är en del av teamet och är jätteuppskattad av boende och medarbetare, berättar Karin.

Alex, hur känns det för dig att arbetsträna på Vallgossen?

– Det här passar mig. Det är trevligt att arbeta med människor. Alla är trevliga och det är god stämning. Det är ett bra upplägg. Jag får fina instruktioner och bra feed back. Jag lär mig något nytt varje dag, berättar Alex.

Hur har de tagit emot dig?

– De boende tacksamma. Jag pratar med dem och försöker vara positiv och motivera dem. Medarbetarnara är trevliga, vänliga och välkomnar mig. Några har sagt att det är bra att jag är här, att det behövs, berättar Alex.

Ser du fram emot att gå till jobbet?

– Jag är glad och motiverad när jag ska gå till jobbet. Boende och personal gör att det är trevligt att vara här. Det är kul att arbeta inne i stan och i en fin arbetsmiljö, säger Alex.

Ann-Christine, hur länge är arbetsträningen tänkt att pågå?

– Vi kommer att fortsätta samarbetet och kör förhoppningsvis gäng nummer två våren 2024, avslutar Ann-Christine.