Bättre rehabilitering till patienterna och intressantare jobb för personalen

Uppdaterad 2024-01-22 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan

På Primärvårdsrehab på Kungsholmen är många i personalen involverade i forskningsprojekt utöver sitt vanliga arbete med att ta emot patienter.

– Det är egentligen inte något som vi har valt själva, utan det har vuxit fram, säger Åsa Ahlbom, enhetschef vid Primärvårdsrehab på Kungsholmen.

Bättre rehab

Syftet med all forskning är att kunna ge patienter en bättre rehabilitering. Mottagningen är bland annat involverade i forskning som rör arbetsåtergång vid postcovid, träning vid Parkinsons sjukdom och satsningen Stronger, vilket är ett studie för att motverka demens och alzheimer.

– Stockholms Sjukhem har en väldigt väletablerad FoUU-verksamhet. Det ger möjlighet att skapa samarbeten mellan forskning och klinisk verksamhet, säger Åsa Ahlbom som är mycket stolt över att så många av hennes medarbetare är involverade i forskning.

Läs mer om forskningsprojekt som pågår på Stockholms Sjukhem

Läs mer om Primärvårdsrehabs verksamhet på Kungsholmen