Dataspel som del i rehabiliteringen

Uppdaterad 2024-01-22 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan

Bygga vägar i en stad, gira för bilar och spela pingpong. Med hjälp av spel i ett digitalt träningsbord kan nu patienter med neurologiska skador på inneliggande rehab öva upp kognitiva funktioner så som informationsbehandling, uppmärksamhet, minne och problemlösning.

– Man kan se hur patienterna följer med på bordet. Ifall de ser höger och vänster sida. Sedan kan man träna handfunktionen och då kan man både testa om de kan trycka på bordet och öva deras finmotorik, säger Thomas Olsson, arbetsterapeut på Stockholms Sjukhem.

Tillgängligt

Det digitala bordet står framme på dagarna för att alla som vill ska använda det. Arbetsterapeuterna och fysioterapeuterna har det även till patienternas schemalagda träning.

– Det går att spara spelresultaten så vi kan se om patienten gjort framsteg, säger Thomas Olsson.

Arbetet med inventering av behov och vilken ny teknik som skulle köpas in har gjorts med medel från Jubileumsprogrammet, vilket är Stockholms Sjukhems forskningsprogram för stöd till nyskapande äldrevård. Det digitala träningsbordet från Myro har finansierats med medel från Julins Stiftelse.