Webbsida som stöttar närstående

Uppdaterad 2024-01-22 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan

I ett forskningsprojekt undersöks om webbaserat stöd kan vara ett komplement till den hjälp som sjukvården erbjuder närstående.

Allt fler patienter vårdas i det egna hemmet där närstående gör stora insatser. Utan stöd riskerar närstående att själva bli framtidens patienter. Webbplatsen närstående.se som är navet i forskningsprojektet har bland annat informativa filmer, texter och ett chattforum.

– Våra resultat hittills visar att närstående upplever webbsidan som välkomnade, lätt att använda, relevant och har viktigt innehåll. Man säger också att man skulle rekommendera webbsidan till andra, säger Anette Alvariza, professor i palliativ vård.

Läs mer om forskningsprojektet