Övrig service

På Stockholms Sjukhem finns även annan service som du som boende kan utnyttja.

Här finns exempelvis: 

Café och restaurang 

Klinik som erbjuder allmäntandvård

Tandvårdskliniken är en del av Akademiskt centrum för äldretandvård, ACT, där Folktandvården samarbetar med Stockholms Sjukhem och Institutionen för Odontologi vid Karolinska institutet.

 

Visas enbart i Umbraco för redaktörer
Uppdaterad 2024-04-10 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan