Så här arbetar vi

På Stockholms Sjukhems vård- och omsorgsboende på Kungsholmen är du som bor hos oss den viktigaste personen. Vi vill tillsammans med dig och dina närstående stödja och hjälpa dig att leva ditt liv och få fortsätta vara den du är.

Vårt sätt att arbeta kännetecknas av våra värdeord:

Engagemang – Vi tar ansvar och visar energi, glädje och mod. Vi arbetar med ständiga förbättringar för att utvecklas.

Kunskap – Vi utvecklar hela tiden vår kunskap, våra färdigheter och använder våra erfarenheter. Vi lär av och delar med oss till varandra och andra.

Omtanke – Vi bemöter alla med respekt, värme och trygghet i varje möte.

När du flyttar till oss får du en kontaktman, som tillsammans med dig och närstående planerar hur du vill att din dag ska se ut och vad du behöver hjälp och stöd med. Sjuksköterskan har det heltäckande ansvaret för din omvårdad. Hos oss finns tillgång till sjuksköterska hela dygnet. Vi har också fysioterapeuter/sjukgymnaster, arbetsterapeuter och läkare som arbetar i team tillsammans med övrig personal för att hjälpa och stödja dig i att leva ditt liv.

Tillgänglig läkare

Om du behöver utökad medicinsk vård kan du tryggt bo kvar hos oss. Vi har läkare i tjänst alla vardagar. På kvällar, helger och nätter har Stockholms Sjukhems läkare jour.

På vård- och omsorgsboendet arbetar en rehabgrupp med arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster. Alla i teamet ser till det friska hos varje person. Vi utgår från dina förmågor och arbetar efter ett ”vardagsrehabiliterande förhållningssätt”. Rehabgruppen arbetar tätt ihop i ett team tillsammans med sjuksköterska och kontaktman.

Tillgång till diakon

I anslutning till verksamheten finns ett kapell och tillgång till präst som du kan vända dig till vid behov. Vi finns som hjälp och stöd för dig som behöver och du kan tryggt bo kvar hos oss även när livets slut närmar sig. Vi har lång erfarenhet av och kunskap om vård i livets slutskede. Vi ger ett professionellt omhändertagande i livets slut, både fysiskt, psykiskt och existentiellt.

Många olika aktiviteter

Musik, konst, högläsning, frukostklubb, sommarcafé, pubafton - vi har ett rikt utbud av aktiviteter som ger upplevelser för alla sinnen.

Läs mer om våra aktiviteter 

Bli volontär hos oss

Vill du komma hit och hjälpa till och berika någons vardag? Du kan träffa samma person varje gång eller en hel grupp med boende för att till exempel spela spel eller läsa tillsammans.

Här kan du läsa mer om hur du blir volontär

Visas enbart i Umbraco för redaktörer
Uppdaterad 2023-03-02 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan