Överläkare Marianne Reimers om hjärtsvikt och den senaste forskningen

Uppdaterad 2021-10-11 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan

Varje år får 30 000 personer hjärtsvikt. I ett aktuellt forskningsprojekt på Stockholms Sjukhem studeras möjligheten att förbättra livskvaliteten för äldre patienter som drabbats.  

Vi har ställt sju frågor till Marianne Reimers, överläkare på Stockholms Sjukhem, som leder en studie om hjärtsvikt.

Marianne Reimers, överläkare på Stockholms Sjukhem, leder snart en studie om hjärtsvikt hos äldre. ”Det här är en mycket stor patientgrupp som behöver uppmärksammas mer”.

Vad är hjärtsvikt?

–  Hjärtsvikt är ett tillstånd som kan bero på flera bakomliggande sjukdomar. Om du har hjärtsvikt orkar hjärtat inte pumpa tillräckligt med blod ut i kroppen. En orsak kan vara att hjärtmuskelns förmåga att dra ihop sig är försvagad. Det kan även bero på att hjärtat inte kan slappna av och då försämras också pumpfunktionen.

Vad är orsaken till hjärtsvikt?

–  De vanligaste orsakerna till hjärtsvikt är tidigare hjärtinfarkt eller högt blodtryck. 

Går det att förebygga hjärtsvikt?

 Hjärtsvikt kan förebyggas på flera sätt. Det viktigaste är att ha bra koll på sitt blodtryck och då redan i medelåldern. Om man har högt blodtryck kan man behöva medicinering eller påverka sin livsstil genom att exempelvis börja träna och äta bra.  

Vi har infört något som är helt nytt, vilket är undersökningar med hjärteko i den geriatriska verksamheten.

Berätta om er forskning!

–  Här på Stockholms Sjukhem pågår ett forskningsprojekt som ska förbättra vården för hjärtsviktpatienter. Vi inriktar oss främst på den formen av hjärtsvikt som äldre har, vilket är när hjärtat har svårt att slappna av. Det här är en grupp som oftast är sämre utredda. Projektet tar fasta på behovet av att göra en ordentlig utredning av hjärtats funktionsförmåga hos den här mycket stora patientgruppen.

Hur utreder ni en patient?

 Vi har infört något som är helt nytt, vilket är undersökningar med hjärteko i den geriatriska verksamheten.  Det innebär att hjärtat kontrolleras med en ultraljudssändare som förs över bröstet. Man får sedan en bild av exempelvis hjärtmuskeln och klaffarna och kan då tydligt se hur hjärtat mår. Undersökningen är helt ofarlig och patienten kommer inte känna något obehag. 

Något mer du vill berätta om er forskning?

–  Ja, att det är ett nätverksprojekt. Det innebär att vi knyter ihop vården hos oss på geriatriken med kardiologin och primärvården. Just själva samverkan mellan tre specialiteter är kärnan i forskningen. Vi på geriatriken kommer att göra mer i utredningen tillsammans med hjärtspecialist från kardiologen som bland annat tittar på hjärtekot och sedan gör vi individuella vårdplaner som primärvården ska upprätthålla. Det här ska göra så att patienten inte hamnar mellan stolarna.

Vilka positiva effekter hoppas ni att patienten kommer uppleva?

–  Att man med hjälp av exempelvis rätt medicinering slipper andnöd, trötthet och svullen kropp. Det här en patientgrupp som ofta åker jojo mellan hemmet och sjukhuset och som vi vill ska må bättre och få en bättre vardag och livskvalitet.

Mer fakta om hjärtsvikt

Du kan läsa mer om hjärtsvikt på: 

1177 Vårdguiden 

Riksförbundet-HjärtLung