Utskrivning från geriatriken

Hos oss på geriatriken är du cirka 1-7 dagar. Innan du skrivs ut gör vi tillsammans en bedömning av ditt fortsatta vård- och rehabiliteringsbehov.

När det är dags för dig att bli utskriven samarbetar vi med primärvården (din vårdcentral) och kommunens biståndshandläggare, förutsatt att du själv vill det, så att de kan ta emot dig på ett tryggt och säkert sätt vid utskrivningen.

Samordnad plan

Om du har behov av både sjukvård och omsorg efter utskrivningen kan det bli aktuellt att ta fram en samordnad plan tillsammans med personal från kommunen och från vårdcentralen. Planen utformas utifrån dina behov och tas fram tillsammans med dig och de personer som du vill ska närvara. På 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om det som kallas Samordnad individuell plan, SIP.

Vid utskrivningen får du och din vårdcentral även en sammanfattning som beskriver varför du har varit på sjukhus, vad som har gjorts, vilka läkemedel som har ordinerats och vad som har planerats för dig i fortsättningen.

Visas enbart i Umbraco för redaktörer
Uppdaterad 2023-01-17 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan