Rehabilitering på geriatriken

Rehabilitering är en viktig del av din vård hos oss på geriatriken. Målet är att du ska bli så självständig som möjligt utifrån dina förutsättningar. 

På varje vårdavdelning finns fysioterapeuter och arbetsterapeuter som identifierar behov av insatser där vi inriktar oss på nytillkommen funktions- och aktivitetsnedsättning orsakad av sjukdom eller skada. Vid behov har vi även dietist, logoped och kurator. 

Arbetsterapeut och fysioterapeut provar ut hjälpmedel på avdelningen och förskriver de hjälpmedel som du bedöms vara i behov av för att klara den första tiden efter utskrivning.

Hemrehabilitering

Om du har behov av ytterligare hjälpmedel, bostadsanpassning, träning och/eller annan uppföljning efter utskrivningen skickar vi, i samråd med dig, en remiss till valfri primärvårdsrehabilitering. De kontaktar dig för att boka ett första besök, i hemmet eller på mottagningen. Hemrehabilitering är avgiftsfritt, Region Stockholms patientavgifter och frikort gäller vid mottagningsbesök.

Om behov av rehabilitering uppstår efter utskrivningen kan du även själv ta kontakt med valfri primärvårdsrehabilitering, det behövs inte någon remiss.

Stockholms Sjukhem har två mottagningar för primärvårdsrehabilitering, här kan du läsa mer.

Primärvårdsrehab Bromma  

Primärvårdsrehab Kungsholmen

Visas enbart i Umbraco för redaktörer
Uppdaterad 2023-01-17 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan