Ultraljud vid Fridhemsplan

Tidsbokning och information

 08–122 831 50

 mån–fre 08:30-12:00

Återbud

 08–122 831 50

 Kan lämnas dygnet runt

Hitta hit

 Mariebergsgatan 22

Vi erbjuder nu diagnostiskt ultraljud. En undersökning med ultraljud kan komplettera den kliniska bedömningen ytterligare genom att bekräfta den eventuella diagnosen.

Genom att få en tydligare bild om vilken eller vilka strukturer som är påverkade samt i vilken omfattning, möjliggör det en mer riktad rehabilitering för bästa möjliga resultat. Strukturer som undersöks är muskler, senor, ledband, ytliga nerver och ledstrukturer.

 

Exempel på diagnoser som kan rehabiliteras mer framgångsrikt efter en ultraljudsundersökning är:

 hälsenebristningar

 hälsporre/plantarfascit

 muskelbristningar

 slemsäcksinflammationer

 tennis och golfarmbåge

 stukningar

 trokanterit

 impingement i axlar

 artros

 nervinklämningar