Geriatrik Kungsholmen

Kontakt

Intagningssjuksköterska
08-122 899 50, fax 08-687 51 41

Medicinskt ansvarig överläkare
08-122 880 33

Läkarchef
08-122 880 20

Verksamhetschef
08-122 892 24

Enhetschef
08-122 816 05

Vi erbjuder geriatrisk slutenvård. Direktintag dygnet runt, året om. Ambulans, akutmottagning, närakut, akutsjukhus, vårdcentral, vård- och omsorgsboende eller annan vårdavdelning - remittera till oss! 

Vi har direktintag dygnet runt, året om, ring vår bakjour och konsultera: 08-37 17 90

Om icke brådskande fall skicka remiss via TakeCare, eller faxa Intaget.

Geriatrik Kungsholmen ingår i Region Stockholms Vårdval Geriatrik. Patienter kan välja oss som vårdgivare när de är i behov av denna typ av vård. 

E-remisser

Vi tar emot e-remisser i TakeCare

  • SSH-Ger Intag K-holmen

Remisser faxas till:

Intagningssjuksköterska: fax 08-584 800 89

Aktuell platstillgång

För kontinuerlig uppdatering av antal lediga platser så kan ni kontrollera vår vårdplatstillgång på: 

BelPort, Beläggningsportal (välj Stockholms län > Geriatrik)

Nytt namn vid e-remisser från 9/3

Den 9 mars fick vi nya namn i TakeCare:

SSH-Ger Intag K-holmen

Visas enbart i Umbraco för redaktörer
Uppdaterad 2023-03-09 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan