Meny

Geriatrik Kungsholmen

 Kontakt

Intagningssjuksköterska
08-122 899 50, fax 08-687 51 41

Medicinskt ansvarig överläkare
08-122 880 33

Läkarchef
08-122 880 20

Verksamhetschef
08-122 892 24

Enhetschef
08-122 816 05

Vi erbjuder geriatrisk slutenvård med direktintag dygnet runt, året om, via akutmottagning, närakut, äldreboende, vårdcentral och ambulans. Geriatrik Kungsholmen ingår i Region Stockholms Vårdval Geriatrik. Det innebär att patienten kan välja oss som vårdgivare när hon/han är i behov av denna typ av vård.

E-remisser

Vi tar emot e-remisser i TakeCare

  • SSH KH - Geriatrik Avd 16

Remisser faxas till:

Intagningssjuksköterska: fax 08-584 800 89

Aktuell platstillgång

Stockholms Sjukhem Geriatrik har 42 disponibla vårdplatser på Kungsholmen. Vi använder BelPort, Beläggningsportal, för kontinuerlig uppdatering av antal tillgängliga vårdplatser.

BelPort, Beläggningsportal (välj Stockholms län > Geriatrik)

Visas enbart i Umbraco för redaktörer
Uppdaterad 2021-10-21 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan