Geriatrik Kungsholmen

Information till dig som är remittent

Intagningssjuksköterska
08-122 899 50,


fax 08-687 51 41

 

Bakjour

08-37 17 90

Vi erbjuder geriatrisk slutenvård. Direktintag dygnet runt, året om. Ambulans, akutmottagning, närakut, akutsjukhus, vårdcentral, vård- och omsorgsboende eller annan vårdavdelning - remittera till oss! 

Om icke brådskande fall skicka remiss via TakeCare, eller faxa Intaget.

Geriatrik Kungsholmen ingår i Region Stockholms Vårdval Geriatrik. Patienter kan välja oss som vårdgivare när de är i behov av denna typ av vård. 

E-remisser

Vi tar emot e-remisser i TakeCare

  • SSH-Ger Intag K-holmen

Remisser faxas till:

Intagningssjuksköterska: fax 08-584 800 89

Aktuell platstillgång

För kontinuerlig uppdatering av antal lediga platser så kan ni kontrollera vår vårdplatstillgång på: 

BelPort, Beläggningsportal (välj Stockholms län > Geriatrik)

Visas enbart i Umbraco för redaktörer
Uppdaterad 2024-05-24 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan