Primärvårdsrehab Bromma

Information till dig som är remittent

Kontakta oss

 08-122 831 00, fax 08-584 800 95

E-remisser

Vi tar emot e-remisser i TakeCare:


Primärvårdsrehab Bromma:

SSH PVR Bromma

 

Neuroteam Bromma:

SSH Neuroteam BR

På Bromma sjukhus finns Primärvårdsrehab Bromma som erbjuder primärvårdsrehabilitering med mottagning, hemrehabteam och neuroteam.

Primärvårdsrehabilitering - mottagning och hemrehabteam

Vi tar emot patienter i alla åldrar som har behov av rehabilitering och erbjuder:

Akuta och planerade rehabiliteringsinsatser på mottagning och i hemmet

Hemrehabilitering efter sjukhusvård – team med arbetsterapeut och sjukgymnast

Enstaka behandlingsinsatser i hemmet vid behov av hjälpmedel, bostadsanpassning eller träning som inte kan utföras på mottagning

Individuell träning, rådgivning eller gruppträning

Behandling för patienter med kroniska funktionsnedsättningar

Återkommande rehabilitering

Basal demensutredning

Kompetensområden

Andning-cirkulation, akupunktur, artros, demens, geriatrik, reumatologi, neurologi, ortopedi, osteoporos, nack- och ryggbesvär, idrottsmedicin, KOL, OMT, smärta, obesitas, handrehabilitering och hjälpmedel.

Inom primärvårdsrehab arbetar legitimerad arbetsterapeut, legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast och legitimerad dietist.

Primärvårdsrehabilitering ingår i Vårdval Stockholm.

Visas enbart i Umbraco för redaktörer
Uppdaterad 2024-05-24 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan