Kognitiv mottagning i Bromma

Information till dig som är remittent

Kontakt

Sjuksköterska

08 122 81 950


Teamchef

Helen Proos

08 122 81 954

 

Telefontid mån-fre

 08.00-17.00, om du inte får svar tala in ett meddelande så ringer vi upp.


E-post

Möjlighet för dig som remittent att ställa allmänna frågor

Vi erbjuder utvidgad minnesutredning för personer över 65 år boende i hela Region Stockholm. Kravet är att en basal minnesutredning är genomförd.

Om du som remittent har frågor av konsultativ karaktär kan du skicka en e-remiss eller ringa till oss. Vi har också en funktionsbrevlåda där du kan ställa allmänna frågor som inte är patientrelaterade. Utredningen sker polikliniskt. Vi har vidtagit åtgärder för att kunna genomföra säkra och trygga besök relaterat till pandemin. 

Väntetider

För närvarande har vi en väntetid som överstiger vårdgarantin.

E-remisser

Vi tar emot e-remisser i TakeCare:

  • SSH BR – Kognitiv mott

Remisser faxas till:

 08-584 800 96

Sänd remiss med post

Kognitiv mottagning

Box 2084

161 03 Bromma

Väntetider

Vi arbetar med 30-dagars vårdgaranti. För närvarande har vi en väntetid som överstiger vårdgarantin.

Se film om kognitiva mottagningen (tidigare minnesmottagningen)

Visas enbart i Umbraco för redaktörer
Uppdaterad 2023-08-08 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan