Rehabilitering Kungsholmen

Vi erbjuder specialiserad rehabilitering för patienter efter akutsjukvård. Vi ingår i vårdkedjan för ryggmärgsskadade patienter. Vi erbjuder även primärvårdsrehabilitering.

Elektroniska remisser

Vi tar emot elektroniska remisser via TakeCare. Remisserna behandlas och besvaras i TakeCare. Du hittar våra verksamheter som:

SSH – Rehab Avd 21A-B

Visas enbart i Umbraco för redaktörer
Uppdaterad 2023-01-13 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan