Rehabilitering Kungsholmen

Vi erbjuder kirurgisk och neurologisk rehabilitering för patienter efter akutsjukvård. Vi ingår i vårdkedjan för ryggmärgsskadade patienter. Vi erbjuder även planerad neurologisk rehabilitering samt primärvårdsrehabilitering inom Region Stockholms vårdvalssystem.

Elektroniska remisser

Vi tar emot elektroniska remisser via TakeCare. Remisserna behandlas och besvaras i TakeCare. Du hittar våra verksamheter som:

SSH Kirurgisk rehab

SSH Neurologisk rehab

 

Nytt fr o m 1 januari 2020 är att du även kan remittera patienter för rehabilitering efter medicinsk behandling på akutsjukhus. Den nya målgruppen omfattar patienter som i samband med akut sjukdom, trauma eller planerad behandling drabbats av komplicerat efterförlopp och behöver rehabilitering i slutenvård.

Visas enbart i Umbraco för redaktörer
Uppdaterad 2019-12-13 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan