Meny

Rehabilitering Kungsholmen

Vi erbjuder specialiserad rehabilitering för patienter efter akutsjukvård. Vi ingår i vårdkedjan för ryggmärgsskadade patienter. Vi erbjuder även primärvårdsrehabilitering.

Elektroniska remisser

Vi tar emot elektroniska remisser via TakeCare. Remisserna behandlas och besvaras i TakeCare. Du hittar våra verksamheter som:

SSH - Rehab avd B1

SSH - Rehab avd B2

Visas enbart i Umbraco för redaktörer
Uppdaterad 2022-09-20 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan