Meny

Rehabilitering Kungsholmen

Stockholms Sjukhem tar emot covid-patienter både för inneliggande rehabilitering och för uppföljning efter utskrivning.

Många patienter som vårdats för covid-19-infektion har stort behov av rehabilitering. Stockholms Sjukhem har kompetens och resurser för rehabilitering riktad till dessa patienter inom både slutenvård och öppenvård.

Här finns kontaktuppgifter och intagningskriterier.

Vi erbjuder specialiserad rehabilitering för patienter efter akutsjukvård. Vi ingår i vårdkedjan för ryggmärgsskadade patienter. Vi erbjuder även planerad neurologisk rehabilitering samt primärvårdsrehabilitering inom Region Stockholms vårdvalssystem.

Elektroniska remisser

Vi tar emot elektroniska remisser via TakeCare. Remisserna behandlas och besvaras i TakeCare. Du hittar våra verksamheter som:

SSH Kirurgisk rehab

SSH Neurologisk rehab

 

Visas enbart i Umbraco för redaktörer
Uppdaterad 2020-05-20 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan