Palliativ vård

ASIH Bromma

Koordinator, mån–fre kl. 8–16
08–122 821 13, fax 08–584 800 90
Enhetschef, ASIH Bromma
Bitr enhetschef, ASIH Bromma

ASIH Innerstaden

Koordinator, mån–fre kl. 8–16
08–122 821 06, fax 08617 93 90
Enhetschef, ASIH Innerstaden
08–122 821 05, fax 08617 93 90
Bitr enhetschef, ASIH Innerstaden
08–122 821 04, fax 08617 93 90

Specialiserad palliativ slutenvård, Kungsholmen

Remissansvarig, SPSV A2+A3 
08 122 80 210, fax 08–617 93 40

Kommande verksamhet

Specialiserad palliativ slutenvård i Bromma

Stockholms Sjukhem expanderar och är stolta över att hösten 2024 även kunna erbjuda specialiserad palliativ slutvårdvård  i nya lokaler på Bromma Sjukhus.

Läs mer 

Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) och specialiserad palliativ slutenvård. Stockholms Sjukhem ingår i vårdvalet och vi erbjuder vård till patienter (över 18 år) med specialiserade vårdbehov – oavsett diagnos – dygnet runt och alla dagar i veckan. Vi har två ASIH-enheter och en stor slutenvårdsenhet med en palliativ vårdavdelning där vi även kan erbjuda direktinläggning för våra palliativa hemsjukvårdspatienter.

Lediga platser

Via webbportalen BelPort ser du som remittent om det finns lediga platser vid våra enheter. ASIH och den specialiserade palliativa slutenvården (avd A2 och A3) tar emot elektroniska remisser via TakeCare.

ASIH Bromma:

Erbjuder ASIH till patienter som bor i Bromma, Hässelby-Vällingby, Spånga-Tensta, Rinkeby-Kista, Sundbyberg och Sollentuna samt inom Ekerö kommun (se områdeskarta).

E-remisser i TakeCare: SSH ASIH Bromma

ASIH Innerstaden:

  • Erbjuder ASIH till patienter som bor på Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm, Östermalm, Solna samt Lidingö (se områdeskarta).
  • E-remisser i TakeCare: SSH ASIH Innerstaden

Palliativ vårdavdelning

  • Erbjuder specialiserad palliativ slutenvård för patienter boende i Stockholms län.
  • E-remisser i TakeCare: SSH SPSV

Remisstelefon: 08-122 804 03

Remisser kan även skickas med fax:

  • ASIH Bromma, fax 08-584 800 90
  • ASIH Innerstaden, fax 08-617 93 90
  • Palliativ slutenvård, fax 08-617 93 40

I våra multiprofessionella team ingår läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeut, sjukgymnast, kurator och dietist. Stockholms Sjukhem har lång erfarenhet och medarbetare med hög kompetens för att utföra dessa uppdrag.

ASIH, Avancerad sjukvård i hemmet

ASIH är ett alternativ eller komplement till sjukhusvård när grundläggande medicinsk behandling inte räcker till utan patientens behov är mer resurskrävande vilket gör att han/hon behöver insatser av ett läkarlett multiprofessionellt team dygnet runt.

Målgruppen är:

Patient med ett stabilt sjukdomstillstånd och i behov av specialiserad medicinsk vård och omvårdnad som kräver specifik reell kompetens och hög tillgänglighet för att kunna vårdas utanför akutsjukhus.

Patient med allvarlig kronisk sjukdom och i behov av specialiserade medicinska och omvårdnadsmässiga insatser som kräver specifik reell kompetens eller hög tillgänglighet för att kunna vistas hemma.

Patient med komplex sjukdoms/symptombild som inte svarar på sjukdomsmodifierande behandling och som på grund av sjukdomen har en begränsad återstående livstid och är i behov av komplexa symptomlindrande medicinska och omvårdnadsmässiga insatser dygnet runt.

Målgruppen omfattar patienter som valt Vårdgivaren och är införstådda med att vårdas i hemmet. Målgruppen omfattar även de patienter som inte kan eller vill göra ett aktivt val av Vårdgivare men som accepterar vård i hemmet. Vårdformen kräver att också anhöriga i hushållet accepterar vårdformen avancerad sjukvård i hemmet.

Läs mer på Vårdgivarguiden, där finns också vårdvalsblankett att ladda ner.


Specialiserad palliativ slutenvård

Uppdraget omfattar att vårda patienter (18 år eller äldre) som är i palliativt skede med komplexa och krävande vårdbehov. Vårdformen riktar sig till patienter, oavsett diagnos med ett behov av specialiserad palliativ vård i sluten vårdform.

Målgruppen är:

Patient med komplex sjukdoms/symptombild som inte svarar på sjukdomsmodifierande behandling och som på grund av sjukdomen har en begränsad återstående livstid och är i behov av komplexa symptomlindrande medicinska och omvårdnadsmässiga insatser dygnet runt eller

Patient vars behov av palliativ vård endast kan tillgodoses i sluten vårdform och som bedöms ej tillgodogöra sig annan vårdform.

Mer information finns på Vårdgivarguiden, där finns även vårdvalsblankett att ladda ner.


Remisser

Remisser gällande palliativ vård ska enligt Nationellt vårdprogram för palliativ vård innehålla följande uppgifter:

Diagnos och sjukdomshistoria

Symtom

Eventuella behandlingar och syfte/mål med dessa

Vårdbehov, medicinskt och omvårdnadsmässigt

Information om närstående och hemsituation

Har information getts till patient och närstående om den fortsatta vårdens inriktning och mål?

Har/behöver patienten kontakt med biståndsbedömare/hemtjänst?

Har/behöver patienten kontakt med arbetsterapeut/kurator/sjukgymnast/dietist/annan?

Har/behöver patienten hjälpmedel?

Remisser besvaras inom 24 timmar (vardagar).

Visas enbart i Umbraco för redaktörer
Uppdaterad 2024-03-06 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan