Meny

Kognitiv mottagning i Bromma 

Trygga besök och kort väntetid

Kognitiva mottagningen (tidigare minnesmottagningen) har vidtagit åtgärder för att kunna genomföra säkra och trygga besök. 

Från och med 1 mars tar vi emot remisser från hela Region Stockholm.

Telefontid mån-fre

08.00-17.00, om du inte får svar tala in ett meddelande så ringer vi upp.

Hitta hit

 Follingbogatan 32

Vi på Stockholms Sjukhems kognitiva mottagning (tidigare minnesmottagningen) i Bromma är specialister på att utreda personer som har misstänkt demenssjukdom och sviktande minnesförmåga.

Specialister på demenssjukdomar

Utreder minnesproblem för personer över 65 år

Bedömer vårdbehov och hjälper till med vårdkontakter.

Behandling med specifika demensmediciner


Så går en minnesutredning till

Vid första besöket träffar patienten och medföljande anhörig en läkare och sjuksköterska. Patientens kroppsliga och psykiska hälsa undersöks därefter tas blodprov och EKG. Minnet testas med olika metoder och kompletterande undersökningar utförs efter individuell prövning. I många fall genomförs ett hembesök av arbetsterapeut som utför exempelvis minnestest, funktionsbedömning och bedömning av hjälpmedelsbehovet.

När utredningen är genomförd sker återbesök hos läkare. I förekommande fall inleds då den medicinska behandlingen. Uppföljande återbesök vid kognitiva mottagningen kan ske under cirka ett år. Därefter sker fortsatt uppföljning hos husläkaren.

För att få komma hit

Din husläkare behöver skriva en remiss till oss för att du ska få komma hit.

Att leva som anhörig: Marias man Björn fick Alzheimers sjukdom

Läs intervju och se film med Maria vars man Björn fick Alzheimers sjukdom

Har du synpunkter eller förslag?

Har du synpunkter på din vård och omsorg eller vår service? Låt oss veta. Dina erfarenheter är värdefulla och hjälper oss att bli bättre.

Här kan du skicka in förslag eller synpunkter

Anhörigstöd

Du som stödjer eller vårdar någon som är långvarigt sjuk eller äldre kan kontakta Stockholms stads anhörigstöd. 

Du hittar kontaktuppgifter på Stockholms stads webbplats.

Pågående forskning

Vid Stockholms Sjukhem pågår ett 20-tal forskningsprojekt. Vi forskar inom våra vårdområden geriatrik, palliativ vård, rehabilitering och vård- och omsorg.

Läs mer om våra forskningsprojekt på Stockholms Sjukhem

Visas enbart i Umbraco för redaktörer
Uppdaterad 2022-01-13 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan