Meny

Palliativ vård

Besöksförbud på vårdavdelningarna

Folkhälsomyndigheten har höjt risken för spridning av coronaviruset i samhället till den högsta nivån. Stockholms Sjukhem har infört besöksförbud på vårdavdelningarna från och med 11 mars.

Stockholms Sjukhems arbete är inriktat på att fortsatt ge patienter en god och säker vård. Vi har besöksförbud i förebyggande syfte, för att skydda patienter, närstående, besökare och personal samt minska risken för smittspridning.

Tack för visad hänsyn!

Målsättningen med den palliativa vården är att ge varje patient förutsättningar att uppnå bästa möjliga livskvalitet. Vi erbjuder palliativ (lindrande) vård för patienter med svåra symtom av sin sjukdom och för patienter som befinner sig i livets slutskede.

Den palliativa vården på Stockholms Sjukhem består av avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) och specialiserad palliativ slutenvård . Vi har 42 vårdplatser för palliativ vård, fördelade på två vårdavdelningar - avdelning 2 och avdelning 4. Alla våra patientrum är enkelrum. Familj och närstående är välkomna att vara på avdelningen när de vill, vi har inga särskilda besökstider. Det finns också möjlighet att sova över.

Team med läkare, sjuksköterska, undersköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, dietist, och kurator.

Tillgång till präst och samarbete med andra samfund och trosåskådningar vid behov.

Mottagande av patienter från hela Stockholms län

Möjlighet att vårdas i hemmet med hjälp av ASIH eller på vårdavdelning. Det är dina medicinska behov som styr om vården kan ges i hemmet med ASIH eller på vårdavdelning.

Våra palliativa vårdavdelningar på Kungsholmen 

Avdelning 2, palliativ vård

Avdelning 4, palliativ vård 


ASIH (Avancerad sjukvård i hemmet)

Palliativ vård i hemmet med ASIH

 

 

Film om palliativ vård

Vad är palliativ vård? 

Den palliativa vården tar stor hänsyn till hela din livssituation och tar hänsyn till både fysiska, psykiska, sociala som andliga och existentiella behov.

Ofta handlar vården om att lindra olika symtom, som smärta, aptitlöshet, illamående eller sömnsvårigheter. Inte minst ska vården bidra till att du och dina närstående kan känna trygghet, ro och värdighet inför livets slut.

Hur får jag en plats hos er?

Palliativ (lindrande) vård för patienter med svåra symtom av sin sjukdom och för patienter som befinner sig i livets slutskede. 

Här kan du läsa mer om hur du kan få palliativ vård hos oss på Stockholms Sjukhem

Har du synpunkter eller förslag?

Har du synpunkter på din vård och omsorg eller vår service? Låt oss veta. Dina erfarenheter är värdefulla och hjälper oss att bli bättre.

Här kan du skicka in förslag eller synpunkter

SPN - för dig som vill du veta mer om palliativ vård

SPN, Svenskt Palliativt Nätverk, är ett nätverk för alla som är intresserade av eller arbetar med palliativ vård.

Här kan du läsa mer om SPN och ta del av deras senaste nyhetsbrev

 

Pågående forskning

Vid Stockholms Sjukhem pågår ett 20-tal forskningsprojekt. Vi forskar inom våra vårdområden geriatrik, palliativ vård, rehabilitering och vård- och omsorg.

Läs mer om våra forskningsprojekt på Stockholms Sjukhem

Visas enbart i Umbraco för redaktörer
Uppdaterad 2020-03-11 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan