Vård i livets slutskede (palliativ vård)

Du som har en allvarlig obotlig sjukdom eller befinner dig i livets slutskede kan ibland ha särskilda behov. Vi vill ge dig den vård och omsorg som passar just dig.

Stockholms Sjukhem erbjuder vård som kallas palliativ vård eller vård i livets slutskede. Palliativ betyder lindrande och målet med den palliativa vården är att se till att den sista tiden i livet blir så bra som möjligt för dig och dina närstående.

Vi har 42 vårdplatser för palliativ vård, fördelade på två vårdavdelningar - avdelning 2 och avdelning 4. Alla våra patientrum är enkelrum. Familj och närstående är välkomna att vara på avdelningen när de vill, vi har inga särskilda besökstider. Det finns också möjlighet att sova över.

Team med läkare, sjuksköterska, undersköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, dietist, och kurator.

Tillgång till präst och samarbete med andra samfund och trosåskådningar vid behov.

Mottagande av patienter från hela Stockholms län

Möjlighet att vårdas i hemmet med hjälp av ASIH eller på vårdavdelning. Det är dina medicinska behov som styr om vården kan ges i hemmet med ASIH eller på vårdavdelning.

Våra palliativa vårdavdelningar på Kungsholmen 

Avdelning 2, palliativ vård

Avdelning 4, palliativ vård 

Film om palliativ vård

Vad är palliativ vård? 

Den palliativa vården tar stor hänsyn till hela din livssituation och tar hänsyn till både fysiska, psykiska, sociala som andliga och existentiella behov.

Ofta handlar vården om att lindra olika symtom, som smärta, aptitlöshet, illamående eller sömnsvårigheter. Inte minst ska vården bidra till att du och dina närstående kan känna trygghet, ro och värdighet inför livets slut.

Hur får jag en plats hos er?

Palliativ (lindrande) vård för patienter med svåra symtom av sin sjukdom och för patienter som befinner sig i livets slutskede. 

Här kan du läsa mer om hur du kan få palliativ vård hos oss på Stockholms Sjukhem

Har du synpunkter eller förslag?

Har du synpunkter på din vård och omsorg eller vår service? Låt oss veta. Dina erfarenheter är värdefulla och hjälper oss att bli bättre.

Här kan du skicka in förslag eller synpunkter

Visas enbart i Umbraco för redaktörer
Uppdaterad 2018-04-27 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan