Bassängträning i grupp på Kungsholmen

Tidsbokning och information

 08–122 831 50

 mån–fre 08:30-12:00

Återbud 

 08–122 831 50

 kan lämnas dygnet runt

Vår bassäng på Kungsholmen har en temperatur på ungefär 33 grader. Värmen och vattnets avlastande egenskaper ger en skonsam och effektiv träning speciellt lämplig för dig med nedsatt rörelseförmåga eller smärta.

Träning i vatten kan till exempel möjliggöra en snabbare rehabilitering efter en skada eller operation. Innan bassängträningen kan påbörjas träffar du alltid en av våra fysioterapeuter för en bedömning vilken typ av bassängträning som är lämpligast för dig. Träningen kan både ske i grupp eller enskilt.

Visas enbart i Umbraco för redaktörer
Uppdaterad 2024-06-07 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan