Präst, diakon och kapell

Kontakt med diakon 

 08–122 800 00

Kyrkan ingår som en naturlig del i det vårdande arbetet och finns till för patienter, boende, närstående och medarbetare på Stockholms Sjukhem. Vid behov förmedlar vi också kontakter med företrädare för andra religioner och samfund.

Kyrkans främsta uppdrag är att se och bekräfta var och ens andliga och existentiella behov. En viktig uppgift är att respektera den själavårdande omsorgen utan krav på varken religionstillhörighet eller trosuppfattning. Diakon och präst har tystnadsplikt och för inga journalanteckningar. Kontakten kan tas direkt eller genom personalen som ofta får vara den förmedlande länken. Kontakt kan också tas genom receptionen.

Kyrkans arbete på Stockholms Sjukhem på Kungsholmen genomförs av diakoner och jourhavande präst från Västermalms församling.

Vackert kapell

På Stockholms Sjukhems område på Kungsholmen finns ett vackert och unikt formgivet kapell. Kapellet är tillgängligt för patienter, boende och närstående. Det kan bokas för begravningar och minnesstunder för den som har varit boende eller patient på Stockholms Sjukhem.

Kapellet invigdes i mars 1956 och är ritat av arkitekten Hakon Ahlberg. Färgsättningen är gjord enligt antroposofiskt synsätt.

Ljusbäraren i granit föreställande Noaks ark på berget Ararat utförd av Sam Westerholm donerades till sjukhemmet år 2005. De blyinfattade fönstren är utformade och donerade av konstnär Caroline Grinda Christensen år 2003. I kapellet finns även orgel, katafalk och bårtäcke samt en klockstapel. 

Visas enbart i Umbraco för redaktörer
Uppdaterad 2024-04-10 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan