Ordningsregler vid Stockholms Sjukhem


Till dig som besöker Stockholms Sjukhem

 

Trygghet och säkerhet

 • Vår personal är här för att hjälpa er på bästa sätt.
 • Vi har nolltolerans mot diskriminering, hot och våld.
 • Vapen eller tillhyggen får inte finnas inom området.
 • Medarbetare har rätt att vid behov begränsa antalet besökande.
 • Medarbetare och väktare har rätt att avvisa personer som uppträder olämpligt. Det gäller även närstående som uppträder störande eller hotfullt.

Besökstider

 • Vänligen respektera våra besökstider.

Husdjur och blommor

 • Visa hänsyn för personer med allergi. Undvik starkt doftande parfym och blommor när du besöker oss.
 • Hundar är inte tillåtet inne på sjukvårdsavdelningar med undantag för assistans- och ledarhundar.

Rökning och alkohol

 • Rökning får ske på anvisad plats.
 • Alkohol eller droganvändning accepteras inte.

Fotografering och filmning

 • För att fotografera eller filma i verksamheten krävs tillstånd. Detta gäller även vid användande av mobiltelefon och annan IT-utrustning som har kamera installerad.
 • Ljudupptagning av samtal rörande vård är tillåten förutsatt att vårdpersonal och boende/patient är eniga om formerna. Den som spelar in samtalet måste själv delta i samtalet.
Visas enbart i Umbraco för redaktörer