Lokala samverkansprogram för demens

För att ge demenspatienter och deras närstående bästa möjliga vård och bemötande krävs bra samverkan mellan primärvård, stadsdel och minnesmottagning. En god grund finns i de lokala samverkansprogram för demens som har tagits fram.

De lokala samverkansprogrammen har tagits fram i samarbete mellan stadsdelsförvaltning, primärvård, primärvårdsrehab, läkare i vård- och omsorgsboende samt Minnesmottagningen på Brommageriatriken.

Lokalt samverkansprogram Bromma

Lokalt samverksansprogram Hässelby-Vällingby

I programmen beskrivs resurser, ansvarsområden, arbetsrutiner och former för samverkan. Det finns en struktur för uppföljning och aktörerna har tillsammans identifierat viktiga förbättringsområden.

Bakgrunden till de lokala samverkansprogrammen är ett tilläggsuppdrag från Hälso- och sjukvårdsnämnden. Alla minnesmottagningar i länet har fått i uppdrag att ta initiativ till en bättre lokal samverkan för demensvården. Arbetet har utgått från Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom och Stockholms läns landstings regionala vårdprogram för demens.

Visas enbart i Umbraco för redaktörer
Uppdaterad 2019-12-04 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan