ACT - Akademiskt Centrum för Äldretandvård

Akademiskt Centrum för Äldretandvård (ACT) är ett samarbete mellan institutionen för odontologi vid Karolinska Institutet, Folktandvården Stockholms län AB och Stockholms Sjukhem.

ACT ska genom basvetenskaplig och klinisk forskning samt vård öka kunskapen om oral hälsa och förbättra tandhälsan för äldre i Stockholms län. Centrumet ska även förmedla kunskaper och information om äldres orala hälsa.

Folktandvården kommer att ansvara för tandvården inom ACT med personal med erfarenhet från äldretandvård. 5 000 besök per år förväntas.

Forskning inom äldretandvård/gerodonti

Institutionen för odontologi leder forskningsverksamheten. ACT kommer att till sig knyta senior akademisk kompetens inom och utanför Karolinska Institutet. Samarbete ska ske med den redan etablerade forskningsverksamheten vid Stockholms Sjukhem.

Utbildning och kompetensutveckling

Utbildning och kompetensutveckling kommer att ledas av institutionen för odontologi där såväl grundutbildning som vidareutbildning inom området oral hälsa/ohälsa hos äldre sker för olika tandvårdande yrkesgrupper. Bas för utvecklingsprogrammen är dels den kliniska verksamheten hos Folktandvården, dels de vårdmiljöer som Sjukhemmet tillhandahåller inom äldretandvården.

Kunskaps- och informationsspridning

Ett av ACT:s viktiga uppdrag är att till beslutsfattare, patienter och allmänhet sprida information och kunskap som är framtagen och/eller utvärderad vid centrumet.

Läs mer på ACT:s webbplats.