Genomförd forskning

Vi forskar inom våra vårdområden geriatrik, palliativ vård, rehabilitering och vård- och omsorg. Här är forskningsprojekt som är genomförda. 

För mer information och kontaktuppgifter för respektive forskningsprojekt klicka på projekttitlarna.


Projekt som finansierats med hjälp av medel från Jubileumsprogrammet är märkta med symbolen "Nyskapande äldrevård".

Projekt som innebar forskning rörande covid-19 är märkta med symbolen

Demens: Kognitiva utredningar - En populationsbaserad kohortstudie mellan Stockholms minnesmottagningar

Verksamhetsområde: Geriatrik

Urban Ekman, psykolog och forskare 

 

Geriatrik: Förstoppning hos patienter inom geriatrisk vård

Verksamhetsområde: Geriatrik

Anne-Marie Boström, sjuksköterska, lektor

 

Geriatrik och vård i livets slutskede: Införande av Nationell Vårdplan för Palliativ vård, NVP

Verksamhetsområde: Geriatrik och palliativ vård

Christel Hedman, överläkare, forskare

 

Livets slutskede: Närståendes upplevelser av livets sista tid under covid-19-pandemin Studie som rör covid-19

Verksamhetsområde: Palliativ vård

Christel Hedman, överläkare, forskare

 

Palliativ vård: Palliative-D - Vitamin D behandling till cancerpatienter i palliativt skede

Verksamhetsområde: Palliativ vård

Linda Björkhem-Bergman, överläkare, docent

 

Parkinsons sjukdom: Träning hemma vid Parkinsons sjukdom med hjälp av digitala verktyg 

Verksamhetsområde: Rehabilitering

Breiffni Leavy, fysioterapeut, forskare och Erika Franzén, fysioterapeut, professor 

 

Äldreboende: Daglig fysisk funktionsträning kombinerat med proteinrikt kosttillägg

Verksamhetsområde: Vård och omsorg

Anne-Marie Boström, universitetssjuksköterska, lektor