Genomförd forskning

Vi forskar inom våra vårdområden geriatrik, palliativ vård, rehabilitering och vård- och omsorg. Här är forskningsprojekt som är genomförda. 

För mer information och kontaktuppgifter för respektive forskningsprojekt klicka på projekttitlarna.


Projekt som finansierats med hjälp av medel från Jubileumsprogrammet är märkta med symbolen "Nyskapande äldrevård".

Projekt som innebar forskning rörande covid-19 är märkta med symbolen

Geriatrik och vård i livets slutskede: Införande av Nationell Vårdplan för Palliativ vård, NVP

Verksamhetsområde: Geriatrik och palliativ vård

Christel Hedman, överläkare, forskare

 

Livets slutskede: Närståendes upplevelser av livets sista tid under covid-19-pandemin Studie som rör covid-19

Verksamhetsområde: Palliativ vård

Christel Hedman, överläkare, forskare

 

Livets slutskede: Palliative-D - Vitamin D behandling till cancerpatienter i palliativt skede 

Verksamhetsområde: Palliativ vård

Linda Björkhem-Bergman, överläkare, docent

 

Äldreboende: Daglig fysisk funktionsträning kombinerat med proteinrikt kosttillägg

Verksamhetsområde: Vård och omsorg

Anne-Marie Boström, universitetssjuksköterska, lektor