Meny

Etikråd

Ordförande i etikrådet

Madhuri Gogineni

08-122 800 00

Stockholm Sjukhems etikråd grundades 2021 och består av 11 medarbetare av olika yrkesroller som representerar alla Stockholms Sjukhems verksamheter. Etikrådet är ett oberoende organ som huvudsakligen fokuserar på utbildning och etiskt stöd. På sikt hoppas etikrådet även kunna granska Stockholms Sjukhems policys.

Läs våra artiklar om etikrådet arbete

Etikarbete under mars till april

Möt en av av våra etikrådsrepresentanter

Ny kurs i praktisk etik för ST-läkare

Etikrådet utsett

Etikarbete på Stockholms Sjukhem

 

Poddavsnitt med Madhuri