Etikråd

Stockholm Sjukhems etikråd grundades 2021 och består av åtta medarbetare av olika yrkesroller som representerar alla Stockholms Sjukhems verksamheter. Etikrådet är ett oberoende organ som huvudsakligen fokuserar på utbildning och etiskt stöd. På sikt hoppas etikrådet även kunna granska Stockholms Sjukhems policys.

Film om vår etiksatsning

Etikronder- grunden i etikarbetet