Meny

Utbildning ger hög kvalitet på vården

Stockholms Sjukhem erbjuder utbildningar både för våra egna medarbetare och externa kunder. Utbildning är prioriterat och viktigt för oss, det är genom kunskap vi kan säkerställa hög kvalitet på vården.

De externa utbildningsinsatserna är både praktiska och teoretiska utbildningsmoment. Våra medarbetare medverkar bland annat som föreläsare på Karolinska Institutets läkarutbildning och som handledare i verksamhetsintegrerat lärande (VIL) för exempelvis blivande undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, logopeder och sjukgymnaster. 

Vi har adjungerande kliniska adjunkter inom olika professioner som samordnar Stockholms Sjukhems utbildningar. 

ST-kurs för läkare

Vi tar emot läkare i ST-programmet, både på Kungsholmen (inom geriatrik, rehabilitering och palliativ vård) och på Bromma (geriatrik). 

Bland de mer teoretiska utbildningsaktiviteter vi erbjuder finns studentvald kurs i palliativ medicin på Karolinska Institutets läkarutbildning (termin 11). Kursen har initierats av Stockholms Sjukhem. Vi har även en specialistkompetenskurs, ST-kurs, för läkare i palliativ medicin.

Att praktisera på Stockholms Sjukhem

Vi ser studenter som en viktig del av vår verksamhet. 

Läs mer om att praktisera här på Stockholms Sjukhem

Anmäl dig till våra populära utbildningar

Etik i klinisk vardag – kurs för ST-läkare
FoUU-enheten vid Stockholms Sjukhem erbjuder en tvådagarskurs för ST-läkare i praktisk tillämpning av etik i klinisk vardag.

Vetenskapsmetodik - fortbildningskurs för ST-läkare i geriatrik

FoUU-enheten vid Stockholms Sjukhem erbjuder en tvådagarskurs för ST-läkare i geriatrik. Kursen uppfyller målbeskrivningen för delmål a5 i den nya specialitetsordningen.

Läs mer och anmäl dig

Visas enbart i Umbraco för redaktörer
Uppdaterad 2022-08-23 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan