Utbildning ger hög kvalitet på vården

Stockholms Sjukhem erbjuder utbildningar både för våra egna medarbetare och externa kunder. Utbildning är prioriterat och viktigt för oss, det är genom kunskap vi kan säkerställa hög kvalitet på vården.

De externa utbildningsinsatserna är både praktiska och teoretiska utbildningsmoment. Våra medarbetare medverkar bland annat som föreläsare på Karolinska Institutets läkarutbildning och som handledare i verksamhetsintegrerat lärande (VIL) för exempelvis blivande undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och logopeder. 

Stockholms Sjukhems vårdmiljöer i kombination med medarbetarnas erfarenhet och handledarkompetens bildar en stark resurs i arbetet med våra studenter. Våra adjungerade kliniska adjunkter samordnar den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) för studenter från regionens högskolor. Vi hoppas att studenter efter sin VFU ser Stockholms Sjukhem som en framtida arbetsplats. FoUU-enheten vid Stockholms Sjukhem har valt att göra 2024 till ”Pedagogiska året” där vi kommer att lägga extra kraft på att stärka handledarnas roll för en bättre och utökad VFU.

ST-kurser för läkare

Vi tar emot läkare under specialistutbildning, både på Kungsholmen (inom geriatrik, rehabilitering och palliativ vård) och på Bromma (geriatrik). 

Bland de mer teoretiska utbildningsaktiviteter vi erbjuder finns studentvald kurs i palliativ medicin på Karolinska Institutets läkarutbildning (termin 11). Kursen har initierats av Stockholms Sjukhem. Vi har även specialistkompetenskurser, ST-kurser för läkare i palliativ vård och samordnar den Svenska specialistkursen i palliativ medicin för läkare. 

Vetenskapsmetodik: Fortbildningskurs för ST-läkare i geriatrik

FoUU-enheten vid Stockholms Sjukhem erbjuder en tvådagarskurs för ST-läkare i geriatrik. Kursen uppfyller målbeskrivningen för delmål a5 i 2015 års specialitetsordning.

Läs mer om fortbildningskursen och anmäl dig

Att praktisera på Stockholms Sjukhem

Vi ser studenter som en viktig del av vår verksamhet. 

Läs mer om att praktisera här på Stockholms Sjukhem

Visas enbart i Umbraco för redaktörer
Uppdaterad 2024-03-20 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan