Medicinsk kvalitet

Stockholms Sjukhem strävar efter att ge säker vård med god kvalitet som patienter, boende och närstående är nöjda med.

Vi välkomnar synpunkter från patienter, boende, närstående och medarbetare för att ständigt förbättra vården.

Säker vård

Vår första prioritet är att vården ska vara säker. Patienter ska inte riskera att skadas när de vårdas på Stockholms Sjukhem. Det gör vi på olika sätt: avvikelsehantering, patientsäkerhetsdialoger, kontinuerligt lärande mm. Vi mäter också patientsäkerhetskulturen varannan vecka i medarbetarenkäten.

Vårdkvalitet

Vi strävar efter att ge god vård med hög medicinsk och omvårdnadsmässig kvalitet. Vi deltar i sex olika kvalitetsregister samt säkerställer att vi når de mål som våra uppdragsgivare ställer. Det handlar om ett stort antal mål, t ex följsamhet till hygienrutiner, läkemedelsrekommendationer eller låg förekomst av vårdrelaterade infektioner. Vi utvecklar också egna kvalitetsmål som vi följer, bland annat kort väntetid till inskrivning och förbättrad funktionsförmåga under vårdtiden. Ett gott bemötande ser vi som nyckeln till god vård.

Nöjdhet

Vi önskar att patienter, boende och närstående blir nöjda med vården på Stockholms Sjukhem. Därför mäter vi också patient-, boende- och närståendenöjdheten.

Visas enbart i Umbraco för redaktörer
Uppdaterad 2024-05-31 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan