Geriatrik – specialistvård för dig som är äldre

På Stockholms Sjukhems Geriatrik kan du få vård som är särskilt anpassad för dig som är äldre. Våra verksamheter finns både i Bromma och på Kungsholmen.

Akutgeriatrisk vård

Rehabilitering

Demensutredningar

Den geriatriska vården är specialiserad på att ge vård till äldre som behöver medicinsk behandling och rehabilitering. För att vårdas inom geriatriken behövs en remiss från husläkare eller läkare på sjukhus.

 

Geriatrik Bromma

Vi erbjuder akutgeriatrisk vård, demensutredningar och rehabilitering för dem som bor i Hässelby / Vällingby, Bromma, Spånga / Tensta och Kista / Rinkeby stadsdelar samt Ekerö kommun. Geriatriken har fem vårdavdelningar med totalt 129 vårdplatser och finns på Bromma sjukhus.

Läs mer om vår geriatriska vård i Bromma

Geriatrik Kungsholmen

Vi erbjuder akutgeriatrisk vård och rehabilitering för patienter från hela Stockholms län på Stockholms Sjukhem, centralt beläget på Kungsholmen.

Läs mer om vår geriatrik på Kungsholmen

Vad är geriatrik?

Geriatrik är läran om åldrandets sjukdomar och hälsa. Med äldre personer avses personer över 65 år. När man blir äldre ändras kroppen och våra fysiska och kognitiva funktioner påverkas.

Den geriatriska vården tar hänsyn till samspelet mellan medicinska, psykologiska och sociala faktorer hos äldre. Det är ett specialistområde inom vården, med särskilt utbildad vårdpersonal. Geriatriker kallas de läkare som är specialistutbildade inom området.

Tillfällig parkering i Bromma

Parkeringshuset vid Bromma sjukhus är stängt för sanering pga en tidigare brand. En tillfällig besöksparkering finns på framsidan av sjukhuset vid huvudentrén (del av gamla besöksparkeringen), infart sker via Råckstavägen då Follingbogatan utanför Bromma sjukhus är avstängd pga vägarbeten.

Läs mer på Locums webbplats

Minnesmottagning på Bromma sjukhus

På minnesmottagningen tar vi emot patienter över 65 år som fått remiss för utredning av minnesproblem.

Läs mer om minnesmottagningen i Bromma

Pågående forskning

Vid Stockholms Sjukhem pågår ett 20-tal forskningsprojekt. Vi forskar inom våra vårdområden geriatrik, palliativ vård, rehabilitering och vård- och omsorg.

Läs mer om våra forskningsprojekt på Stockholms Sjukhem

Visas enbart i Umbraco för redaktörer
Uppdaterad 2019-10-08 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan