Geriatrik – specialistvård för dig som är äldre

På Stockholms Sjukhems Geriatrik kan du få vård som är särskilt anpassad för dig som är äldre. Våra verksamheter finns både i Bromma och på Kungsholmen.

Den geriatriska vården är specialiserad på att ge vård till äldre som behöver medicinsk behandling och rehabilitering. För att vårdas inom geriatriken behövs en remiss från husläkare eller läkare på sjukhus. Vad som är viktigt för dig är vår utgångspunkt. Våra vårdinsatser bestäms individuellt och följs regelbundet upp vid teamronder bestående av fysioterapeut, arbetsterapeut, sjuksköterska, undersköterska och läkare.

Vi tar ofta emot elever och studenter som blir delaktiga i din vård.

Planering inför utskrivning, vem ansvarar

Hos oss är du cirka 1–7 dagar. Tillsammans med kommun och primärvård hjälper vi till med samordning inför din utskrivning. Din fasta vårdkontakt/vårdcentral inom primärvården ansvarar för att vid behov kalla till en samordnad individuell plan (SIP) i hemmet efter utskrivningen eller på sjukhuset. Syftet är att det ska finnas en långsiktig plan utifrån dina behov och önskemål.

Ditt samtycke behövs för att kunna dela din patientinformation med andra vårdgivare och din kommun

När du är medicinskt färdigbehandlad hos oss informerar vi din fasta vårdkontakt och kommun om vilka behov du har, så att de kan ta emot dig på ett tryggt och säkert sätt vid utskrivningen

Handläggaren i kommunen utreder, i samråd med dig, ditt behov av fortsatt stöd och hjälp från kommunen. Därefter får du besked om vilka stödinsatser som beviljats

Din fasta vårdkontakt/vårdcentral ansvarar för att samordna din vård och omsorg efter sjukhusvistelsen

Du och din fasta vårdkontakt/vårdcentral får även en sammanfattning om varför du varit på sjukhus, vad som gjorts, vilka läkemedel som ordinerats och vad som planerats

 

Rehabilitering och hjälpmedel

På varje vårdavdelning har vi fysioterapeuter och arbetsterapeuter som identifierar behov av insatser där vi inriktar oss på nytillkommen funktions- och aktivitetsnedsättning orsakad av sjukdom eller skada. Målet är att du ska bli så självständig som möjligt utifrån dina egna förutsättningar. Det finns även dietist, logoped och kurator som kopplas in vid behov.

Arbetsterapeut och fysioterapeut provar ut hjälpmedel på avdelningen och förskriver de hjälpmedel som du bedöms vara i behov av för att klara den första tiden efter utskrivning.

Vid behov av ytterligare hjälpmedel, bostadsanpassning, träning och annan uppföljning efter utskrivningen skickas en remiss till valfri Primärvårdsrehab i samråd med dig som patient.

Hemrehabilitering är avgiftsfritt, mottagningsbesök kostar 200 kronor, frikort gäller. De kontaktar dig för att boka ett första besök i hemmet eller på mottagningen.

Om behov uppstår efter utskrivning kan du själv ta kontakt med hemrehab, remiss behövs ej.

Geriatrik Bromma

Vi erbjuder akutgeriatrisk vård, demensutredningar och rehabilitering för dem som bor i Hässelby / Vällingby, Bromma, Spånga / Tensta och Kista / Rinkeby stadsdelar samt Ekerö kommun. Geriatriken har fem vårdavdelningar med totalt 129 vårdplatser och finns på Bromma sjukhus.

Läs mer om vår geriatriska vård i Bromma

Geriatrik Kungsholmen

Vi erbjuder akutgeriatrisk vård och rehabilitering för patienter från hela Stockholms län på Stockholms Sjukhem, centralt beläget på Kungsholmen.

Läs mer om vår geriatrik på Kungsholmen

Vad är geriatrik?

Geriatrik är läran om åldrandets sjukdomar och hälsa. Med äldre personer avses personer över 65 år. När man blir äldre ändras kroppen och våra fysiska och kognitiva funktioner påverkas.

Den geriatriska vården tar hänsyn till samspelet mellan medicinska, psykologiska och sociala faktorer hos äldre. Det är ett specialistområde inom vården, med särskilt utbildad vårdpersonal. Geriatriker kallas de läkare som är specialistutbildade inom området.

Tillfällig parkering i Bromma

Parkeringshuset vid Bromma sjukhus är stängt för sanering pga en tidigare brand. En tillfällig besöksparkering finns på framsidan av sjukhuset vid huvudentrén (del av gamla besöksparkeringen), infart sker via Råckstavägen då Follingbogatan utanför Bromma sjukhus är avstängd pga vägarbeten.

Läs mer på Locums webbplats

Minnesmottagning på Bromma sjukhus

På minnesmottagningen tar vi emot patienter över 65 år som fått remiss för utredning av minnesproblem.

Läs mer om minnesmottagningen i Bromma

Pågående forskning

Vid Stockholms Sjukhem pågår ett 20-tal forskningsprojekt. Vi forskar inom våra vårdområden geriatrik, palliativ vård, rehabilitering och vård- och omsorg.

Läs mer om våra forskningsprojekt på Stockholms Sjukhem

Bra att veta

Vi har besökstider mellan 13.00-19.00 varje dag

Doftande blommor och parfymer är ej tillåtna

Levande ljus är ej tillåtna

Vi har wifi / gästnätverk

TV finns på varje rum och i allrum

Patienten ansvarar själv för sina värdesaker

Se till att det finns kläder och skor inför hemgång

Måltider för dig som patient

Vi har en gemensam matsal där du är varmt välkommen att inta dina måltider

Vi serverar frukost, lunch och middag däremellan serveras förmiddags- och eftermiddagskaffe

Visas enbart i Umbraco för redaktörer
Uppdaterad 2019-12-11 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan