Meny

Specialicerad neurologisk rehabilitering

Avdelning  B1 och B2

Remissansvarig

08122 801 01


Expedition

08–122 801 00, fax 08-617 93 10

Enhetschef

08–122 801 12

 

Paramedicinsk chef

08122 831 05

 

 

Avtalsansvarig överläkare

08–122 800 00

 

Verksamhetschef

08–122 800 00

Stockholms Sjukhem har avtal för neurologisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus.

E-remisser i TakeCare

Vi tar emot elektroniska remisser via TakeCare. Remisserna behandlas och besvaras i TakeCare. Du hittar oss i TakeCare som:

SSH - Rehab avd B1

SSH - Rehab avd B2

Remisser kan även skickas till faxnr: 08-617 93 10

Remisshantering

Remisser bedöms kontinuerligt måndag till fredag. Vi skriver in patienter veckans alla dagar. För information om tillgängliga platser se www.belport.se.

Över 96 procent är nöjda med sin rehabilitering

Stockholms Sjukhem ingår i vårdvalet för neurologisk rehabilitering efter akutsjukvård. Uppdraget gäller patienter med tumörer i nervsystemet, neurologisk sjukdom och/eller neurologisk skada samt annan medicinsk behandling. Patienten ska vara medicinskt färdigbehandlad och kunna tillgodogöra sig aktiv rehabilitering.

Visas enbart i Umbraco för redaktörer
Uppdaterad 2022-09-20 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan