Specialiserad neurologisk rehabilitering

Avdelning B1 B2

Remissansvarig

08-122 801 01


Expedition

08-122 801 00​, fax 08-617 93 10 

 

Enhetschefer

 08-122 801 12, 08–122 803 11,

 

 

Avtalsansvarig överläkare

08–122 800 00

 

Verksamhetschef

08–122 800 00

 

Paramedicinsk chef

08–122 831 05

 

 

Stockholms Sjukhem har avtal för neurologisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus.

E-remisser i TakeCare

Vi tar emot elektroniska remisser via TakeCare. Remisserna behandlas och besvaras i TakeCare. Du hittar oss i TakeCare som:

SSH - Rehab avd B2

Remisser kan även skickas till faxnr: 08-617 93 10

Remisshantering

Remisser bedöms kontinuerligt måndag till fredag. Vi skriver in patienter veckans alla dagar. För information om tillgängliga platser se www.belport.se.

Över 96 procent är nöjda med sin rehabilitering

Stockholms Sjukhem ingår i vårdvalet för neurologisk rehabilitering efter akutsjukvård. Uppdraget gäller patienter med tumörer i nervsystemet, neurologisk sjukdom och/eller neurologisk skada samt annan medicinsk behandling. Patienten ska vara medicinskt färdigbehandlad och kunna tillgodogöra sig aktiv rehabilitering.

Visas enbart i Umbraco för redaktörer
Uppdaterad 2024-02-11 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan