Meny

Specialicerad neurologisk rehabilitering

Avdelning 21

Remissansvarig

08122 801 01


Expedition

08–122 801 00, fax 08-617 93 10

Enhetschef

08–122 801 12

 

Paramedicinsk chef

08122 831 05

 

 

Avtalsansvarig överläkare

08–122 800 00

 

Verksamhetschef

08–122 800 00

Ny adress och nytt namn i TakeCare

Från den 19 april 2021 hittar du Stockholms Sjukhems rehabilitering slutenvård på Sankt Görans sjukhusområde. Det beror på att vi bygger om och moderniserar hus B på Kungsholmen för framtidens vård.

Nytt namn i TakeCare: SSH-Rehab Avd 21A-B  
Hitta till oss: Rehabilitering, avdelning 21, Sankt Göransplan 4 vid S:t Görans sjukhus

Stockholms Sjukhem har avtal för neurologisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus.

E-remisser i TakeCare

Vi tar emot elektroniska remisser via TakeCare. Remisserna behandlas och besvaras i TakeCare. Du hittar oss i TakeCare som SSH – Rehab Avd 21A-B

Remisser kan även skickas till faxnr: 08-617 93 10

Remisshantering

Remisser bedöms kontinuerligt måndag till fredag. Vi skriver in patienter veckans alla dagar. För information om tillgängliga platser se www.belport.se.

Stockholms Sjukhem ingår i vårdvalet för neurologisk rehabilitering efter akutsjukvård. Uppdraget gäller patienter med tumörer i nervsystemet, neurologisk sjukdom och/eller neurologisk skada samt annan medicinsk behandling. Patienten ska vara medicinskt färdigbehandlad och kunna tillgodogöra sig aktiv rehabilitering.

Visas enbart i Umbraco för redaktörer
Uppdaterad 2022-02-14 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan