Primärvårdsrehab Kungsholmen

 08–617 93 82

 mån–fre 08:00-16:00

 På mottagningen arbetar fysioterapeuter/sjukgymnaster, arbetsterapeuter och dietist. Vi kan bland annat hjälpa dig med:

Akuta och planerade rehabiliteringsinsatser på mottagningen

Individuell träning och rådgivning samt träning och skolor i grupp

Utprovning av hjälpmedel och hjälpmedelsförskrivning

Hemrehab

Vi erbjuder hemrehabilitering för dig som bor på Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm och i Solna. I hemrehabteamet arbetar fysioterapeut, arbetsterapeut och dietist.