Primärvårdsrehab Kungsholmen

Information till dig som är remittent

Kontakta oss

 08–122 831 50

 

 På mottagningen arbetar fysioterapeuter, arbetsterapeuter och dietist. Vi kan bland annat hjälpa dig med:

Akuta och planerade rehabiliteringsinsatser på mottagningen

Individuell träning och rådgivning samt träning och skolor i grupp

Utprovning av hjälpmedel och hjälpmedelsförskrivning

Hemrehab

Vi erbjuder hemrehabilitering för dig som bor på Kungsholmen och Norrmalm. I hemrehabteamet arbetar fysioterapeut, arbetsterapeut och dietist.