Fokusområden

I vården och omsorgen om äldre finns ett antal problemställningar som står för huvuddelen av de medicinska och omvårdnadsmässiga utmaningarna. För att möta dessa kliniska utmaningar kommer forskningsprogrammet att ha tre fokusområden; skörhet, smärta och hjärtsvikt.

Många äldre patienter och boende är multisjuka och/eller sköra, och bland dessa äldre sköra är hjärtsvikt ett vanligt förekommande hälsoproblem. Smärta – inte minst den kroniska smärtan – är ett annat svårbehandlat kliniskt tillstånd hos äldre. I dag är kunskapsluckorna stora när det gäller rätt smärtbehandling av patienter och boende inom äldrevården. Hjärtsvikt och smärta är i många fall nära kopplade till de faktorer som utmärker skörhet. Till exempel har äldre personer med hjärtsvikt 4–6 gånger högre risk att vara sköra, och har oftare nedsatt kognitiv förmåga. De tre fokusområdena hänger därför nära ihop.

För att påverka flera aspekter av hälsa behövs både en helhetssyn på den äldre patienten och tvärvetenskaplig forskning om komplexa interventioner. De forskningsprojekt som föreslås i programmet omfattar studier om bl a livskvalitet, funktionsförmåga, mortalitet, läkemedel, nutrition, fysisk aktivitet och tillämpning av ny teknik. Utvärdering ska ske med avseende på flera olika symptom, och med instrument som är anpassade till att utvärdera effekten hos multisjuka, sköra äldre.

Inom de tre fokusområdena kommer ett antal projekt att genomföras, samtliga ska vara forskningsprojekt med nära klinisk anknytning. Projekten, som främst ska bedrivas på patienter och boende på Stockholms Sjukhem, ska ha stor relevans för äldrevård och äldreomsorg samt ha god potential för implementering av nyskapande resultat. De ska gärna anknyta till utvecklingsarbetet inom våra verksamheter. Forskningsprogrammet kommer även att inkludera övergripande projekt kring ny teknik och etik. Forskningsprojekten kommer att genomföras i samverkan mellan Stockholms Sjukhem, universitet och högskolor samt andra vårdenheter i Stockholmsregionen.

Visas enbart i Umbraco för redaktörer
Uppdaterad 2018-09-13 Webbredaktör: Marianne Spiik Skriv ut sidan