Syfte och inriktning

Jubileumsprogrammet "Nyskapande äldrevård" syftar till att förbättra vård och omsorg för de mest sjuka och sköra äldre, såväl inom Stockholms Sjukhems verksamheter som nationellt och internationellt, genom att:

 • Ge tydligare leverans av sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre.
 • Förbättra kunskapsläget där det finns stora kliniska kunskapsluckor.
 • Säkra kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet genom evidensbaserade metoder och processer.
 • Utvidga samverkan mellan berörda aktörer (forskare/utvecklare/innovatörer, beställare, boende, patienter och andra organisationer).
 • Stärka nyttan för Stockholms Sjukhems vård- och omsorgsverksamheter med fokus på patientnytta, medarbetarnytta och SSH-nytta.
 • Genom ökad delaktighet för de anställda inom Stockholms Sjukhem i forskning, utveckling, innovation och kunskapsspridning skapa delaktighet och stolthet.

Det samlade konceptet för jubileumsprogrammet innebär att ett antal komplementära områden och kompetenser knyts samman i en klusterbildning. Genom att samla resurserna skapas möjligheter att se den åldrande personen i ett helhetsperspektiv med ökade möjligheter till kunskapsöverföring mellan vårdens verksamheter och nya innovativa, mång- och tvärvetenskapliga projekt. Forskningen kommer därför att ha inriktning mot:

 • Tvärvetenskaplig och gränsöverskridande forskning, utveckling och innovation.
 • Både generering av ny kunskap och innovationsutveckling, exempelvis genom testbäddar eller via annan innovationsmetodik.
 • Interventioner.
 • Implementering och nyttiggörande av tillgänglig kunskap och användbara resultat.
 • Samverkan mellan forskare/utvecklare/innovatörer, andra berörda aktörer och den kliniska verksamheten.
Visas enbart i Umbraco för redaktörer
Uppdaterad 2018-09-13 Webbredaktör: Marianne Spiik Skriv ut sidan