OPEN-studien: Daglig fysisk funktionsträning kombinerat med proteinrikt kosttillägg

Syftet med studien var att undersöka effekten av att kombinera en enkel daglig aktivitet, "sit-to-stand"/uppresningar, med ett proteinrikt kosttillägg för att förbättra muskelfunktion, mobilitet och ADL (aktiviteter i det dagliga livet) hos äldre personer på äldreboenden.

Projekttitel: Daglig fysisk funktionsträning kombinerat med proteinrikt kosttillägg – effekter på mobilitet och oberoende – En randomiserad klusterstudie på personer på äldreboende

Projektets hypotes var att ett proteinrikt kosttillägg kunde förstärka effekten av den fysiska träningen. Projektet undersökte även de äldre personernas upplevelser av att genomföra interventionen (fysisk träning och näringsdryck) samt personalens erfarenheter av att stödja den äldre att genomföra interventionen. Projektet kallades OPEN, en förkortning för "Older Persons Exercise and Nutrition study".

Aktiviteten innebar att den äldre reste sig från sittande till stående vid minst fyra tillfällen per dag

Enheter från vård- och omsorgsenheter har slumpmässigt delats in i två grupper: en grupp där de äldre personerna deltog i "sit-to-stand"-aktiviteten och erbjöds ett proteinrikt kosttillägg, och en grupp där personerna fick sedvanlig vård (ingen träning eller kosttillägg). Personer över 75 år som kunde utföra aktiviteten "sit-to-stand" hade fått delta. Aktiviteten innebar att den äldre reste sig från sittande till stående vid minst fyra tillfällen per dag, exempelvis två gånger på förmiddagen och två gånger på eftermiddagen i samband med dagliga aktiviteter som på- eller avklädning, måltider.

Vid aktiviteten fanns personal till hands för att stödja den äldre, och övningen kunde genomföras med en karmstol som stöd. Ett sätt att utvärdera effekten av övningen över tid var att räkna hur många gånger en person kunde resa sig från sittande till stående under 30 sekunder. Interventionstiden var 12 veckor och alla deltagare genomgick tester och blodprovstagningar vid starten och efter 12 veckor. De äldre personerna som deltog i interventionen tillfrågades om att delta i individuella intervjuer angående deras erfarenheter. Personalen intervjuades om deras erfarenheter av att stödja de äldre att genomföra interventionen.

Interventionen och datainsamlingen har genomförts på vård- och omsorgsenheter på Stockholms Sjukhem och Huddinge kommun under åren 2016 till 2017. Återrapportering till enheter har skett under 2018 och 2019, bland annat hölls ett inspirationscafé på Stockholms Sjukhems vård och omsorgsboende.

 

Sammanfattning

Utredningen inför den nya äldreomsorgslagen ­betonar betydelsen av att främja äldres hälsa.

Ett behandlingskoncept med flera uppresningsövningar per dag i kombination med proteintillägg har provats (Older person’s exercise and nutrition study) i äldreomsorgen i Region Stockholm.

En betydande andel av de boende kunde följa konceptet, behålla/förbättra sin uppresningsförmåga och öka sin vikt och muskelmassa.

Intervjustudier visade att deltagarna tyckte att ­konceptet var lätt att ta till sig, gav ökad självtillit och
en ökad känsla av hopp.

Personalen uppfattade interventionen som ett ­potentiellt positivt koncept.

OPEN-konceptet kan sannolikt bidra till ett hälso­främjande arbetssätt.

Resultat

Resultaten från studien har presenterats på vetenskapliga konferenser och sju vetenskapliga artiklar har publicerats.

Se även film nedan för att ta del av resultatet.

Studien har godkänts av Etikprövningsmyndigheten, EPM

Lyckat forskningsprojekt om fysisk träning och proteinrik dryck

Artiklar ang OPEN-studien

  1. Grönstedt H, Vikström S, Cederholm T, Franzen E, Seiger Å, Wimo A, Faxén-Irving G, Boström AM. A study protocol of Older Person’s Exercise and Nutrition Study (OPEN) - A sit-to-stand activity combined with oral protein supplement – effects on physical function and independence: a cluster randomized clinical trial. BMC Geriatrics, 2018:18;138.
  2. Grönstedt H, Vikström S, Cederholm T, Franzen E, Leuking YC, Seiger Å, Wimo A, Faxén-Irving G, Boström AM. Effect of sit-to-stand exercises combined with protein-rich oral supplementation in older persons: The OPEN Study. JAMDA, 2020;21(9):1229-1237.
  3. Vikström S, Grönstedt H, Cederholm T, Franzen E, Seiger Å, Faxén-Irving G, Boström AM. A health concept with a social potential: an interview study with nursing home resident. BMC Geriatrics 2020;20(1):324.
  4. Faxén-Irving G, Leuking YC, Grönstedt H, Franzen E, Seiger Å, Vikström S, Wimo A, Boström AM, Cederholm T. Do malnutrition, sarcopenia and frailty overlap in nursing home residents? The Journal of Frailty and Ageing, 2021;10(1):17-21.
  5. Vikström S, Grönstedt H, Cederholm T, Franzen E, Faxén-Irving G, Seiger Å, Boström AM. Experiences of supporting older persons in completion of an exercise and nutrition intervention: an interview study with nursing home staff. BMC Geriatrics, 2021:21:109.
  6. Karlsson ES, Grönstedt H, Faxen-Irving G, Franzen E, Luiking Y, Seiger Å, Vikström S, Wimo A, Cederholm T, Boström AM. Response and Adherence of Nursing Home Residents to a Nutrition/Exercise Intervention. JAMDA, 2021;22(9):1939-1945.e3.
  7. Boström AM, Cederholm T, Faxen-Irving G, Franzen E, Grönstedt H, Seiger Å, Vikström S, Wimo A. Factors associated with health-related quality of life in older persons residing in nursing homes. Journal of Multidisciplinary Healthcare, 2022:15 2615–2622.
  8. Boström AM, Faxén-Irving G, Franzén E, Grönstedt H, Seiger Å, Vikström S, Wimo A, Cederholm T. Träning och protein för funktion och självtillit – OPEN-konceptet. Läkartidningen, 2023, 120:23062.

Kontakt

Anne-Marie Boström, projektansvarig, sjuksköterska, lektor

Erika Franzén, fysioterapeut, lektor

Åke Seiger, professor

Gerd Faxén Irving, dietist och docent

Sofia Vikström, arbetsterapeut och lektor

Tommy Cederholm, läkare, professor

Helena Grönstedt, sjukgymnast och Med Dr.

Anders Wimo, läkare, professor

Tack till!

G:a Tjänarinnor och Nutricia som finansierat studien

Boende och personal som deltagit och bidragit i studien

Visas enbart i Umbraco för redaktörer
Uppdaterad 2024-05-20 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan