Aktivering av immunsystem och hemostas vid cancer

En nyligen upptäckt väg för aktivering av immunsystemet verkar spela roll inte bara i försvaret mot invaderande mikroorganismer utan även i utvecklingen av cancer, trombossjukdomar och autoimmuna sjukdomar. Vi undersöker olika markörer i blodet hos patienter med avancerad cancersjukdom som kan vara kopplade till aktivering av immunsystemet och bildandet av blodproppar. Vi tror att detta framöver kan hjälpa till vid diagnostik och prognostisering vid cancersjukdom.

Vita blodkroppar ingår i vårt immunförsvar och skyddar kroppen mot olika infektionssjukdomar. En typ av vita blodkroppar kallas neutrofiler, och de är viktiga i försvaret mot bakterieinfektioner. Man har länge trott att neutrofiler oskadliggör bakterier genom att antingen omsluta dem eller utsöndra ämnen som neutraliserar dem. I början av 2000-talet upptäckte forskare i Tyskland att neutrofiler dessutom kan göra om sin arvsmassa till ett fångstnät som skickas ut mot inkräktaren.

Denna upptäckt har startat ett nytt forskningsfält där man bland annat kartlägger hur fångstnäten bildas och vilka effekter de har i kroppen

Näten kallas NET - Neutrophil Extracellular Traps. Denna upptäckt har startat ett nytt forskningsfält där man bland annat kartlägger hur fångstnäten bildas och vilka effekter de har i kroppen. Man har sett att näten kan spela roll vid autoimmuna sjukdomar (när immunförsvaret skadar kroppens egen vävnad), vid trombossjukdom (bildandet av skadliga blodproppar) och även i utvecklingen av cancersjukdomar. Näten bildas i olika steg inuti neutrofiler, och vår forskargrupp har tagit fram en metod för att mäta nivåer i blodet av ett ämne, H3Cit, som är mycket specifikt för nätbildningen.

Patienter från Stockholms Sjukhem

Vi har nu använt vår metod för att mäta nivåer av H3Cit i blodet från sammanlagt 171 patienter med avancerad cancersjukdom som vårdats på avdelning 2 och 4 på Stockholms Sjukhem. Vi har även mätt nivåerna av H3Cit i blodet hos 51 svårt sjuka patienter utan känd cancersjukdom som vårdats på Danderyds sjukhus samt hos 50 friska försökspersoner. Resultaten så här långt visar tydligt förhöjda nivåer av H3Cit hos personer med avancerad cancersjukdom jämfört med de andra grupperna och höga nivåer av H3Cit var kopplat till kortare överlevnad.

I fortsättningsstudier tittar vi på kopplingen mellan nivåer av H3Cit i blodet hos patienter med avancerad cancersjukdom och ämnen i blodet som kan kopplas till koagulationen, blodets levringsförmåga

I fortsättningsstudier tittar vi på kopplingen mellan nivåer av H3Cit i blodet hos patienter med avancerad cancersjukdom och ämnen i blodet som kan kopplas till koagulationen, blodets levringsförmåga. Vi tittar också vidare på kopplingen till överlevnad. Våra resultat har publicerats i flera internationella vetenskapliga artiklar och i en översiktsartikel i Läkartidningen. Forskargruppen består av erfarna forskare på Karolinska Institutet och Danderyds sjukhus, och Stockholms Sjukhem samt en doktorand. Forskningslaboratoriet ligger på Danderyds sjukhus och vi samarbetar med andra forskargrupper både nationellt och internationellt. 

Forskningsstudierna har godkänts av Etikprövningsmyndigheten.

Forskargruppen

Projektledare Håkan Wallén, professor, överläkare, hjärtkliniken Danderyds sjukhus; institutionen för kliniska vetenskaper Karolinska Institutet.

 Skicka mejl

Charlotte Thålin, med dr, specialistläkare; institutionen för kliniska vetenskaper Karolinska Institutet.

 Skicka mejl

Staffan Lundström, docent, överläkare, palliativ vård och FoUU-enheten Stockholms Sjukhem; institutionen för onkologi-patologi Karolinska Institutet.

 Skicka mejl

Axel Rosell, doktorand, AT-läkare, Danderyds sjukhus, institutionen för kliniska vetenskaper Karolinska Institutet.

 Skicka mejl

Tack till!

Tack till medverkande patienter och kollegor vid Stockholms Sjukhem.

Studien vid Stockholm Sjukhem finansieras av Region Stockholm, via ALF-medel och via Jochnick Foundation.

Visas enbart i Umbraco för redaktörer
Uppdaterad 2024-01-22 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan