Parkinsons sjukdom - Vad händer i hjärnan vid träning?

Denna explorativa studie undersöker neuroplastiska effekter av två olika sorters träning - en fysioterapeutisk, gång- och balansträning och en logopedisk, röst- och kommunikationsträning i grupp.

Träning har inte bara visat sig ha positiva effekter på gång- och balansförmågan samt på röst/tal förmågan. Vissa små studier har även indikerat att träning ger neuroplastiska effekter, dvs förändringar i hjärnan. Vi har tidigare utvecklat ett balansträningsprogram (HiBalance) speciellt riktat mot personer med Parkinsons sjukdom som visar att personer med sjukdomen som fick träningen förbättrade sin balans, gångförmåga och fysiska aktivitetsnivå.

Nu har vi även utvecklat en ny gruppträning gällande röst och kommunikation

Nu har vi även utvecklat en ny gruppträning gällande röst och kommunikation (HiCommunication) speciellt utvecklat för personer med Parkinsons sjukdom. Vi vill i denna studie undersöka vilka mekanismer i hjärnan som kan förklara de funktionsförbättringar vi ser.

Projektets syfte

Syftet med projektet är att undersöka och koppla förbättrad fysik, röst/tal och kognitiv funktion efter träning till strukturella och funktionella förändringar i hjärnan hos personer med Parkinsons sjukdom, samt att studera vilka biomarkörer i centrala nervsystemet som kan användas för att följa dessa processer. Vi kommer att genomföra en randomiserad, kontrollerad studie på cirka 100 personer med Parkinsons sjukdom, där hälften genomgår HiBalance-programmet under 10 veckor och där andra hälften genomgår en röst- och talträning (HiCommunication) med samma dos. Balans, gång, röst/tal, kognitiv funktion och fysisk aktivitet kommer att undersökas samt att hjärnan kommer att avbildas med magnetkamera med och utan en kognitiv uppgift. Biomarkörer kommer även att mätas i blodet.

Längre och friskare liv

Genom att kombinera fysioterapeutiska, logopediska, neuroradiologiska och biomedicinska metoder kommer detta projekt leda till ökad kunskap om sjukdomens karaktär. Vidare kommer påvisandet av en hämmad progression av sjukdomen vara banbrytande för vården av personer med Parkinsons sjukdom, med hopp om ett längre och friskare liv med högre självständighet och bättre livskvalitet.

 

Kontakt

Erika Franzén, fysioterapeut, professor

Hanna Johansson, fysioterapeut, doktorand

Malin Freidle, psykologexamen, doktorand

Hanna Steurer, logoped, doktorand 

Ellika Schalling, logoped, lektor/docent

Urban Ekman, Psykolog, Postdoc

Martin Benka Wallén, Fysioterapeut, läkare, Med Dr

Alexander Lebedev, Psykiatriker, Biträdande lektor

Maria Hagströmer, Fysioterapeut, Professor

Per Svenningsson, Neurolog, Professor

Martin Lövdén, Professor

Staffan Holmin, Neuroradiolog, Professor

Tack till! 

Tack till medverkande patienter

Studien finansieras primärt av Vetenskapsrådet, Region Stockholm (ALF-medel), Parkinson Research Foundation och CIMED

Relaterat material

Parkinsons sjukdom – senaste forskningen och ny effektiv träning

Vi har ställt fem frågor om parkinson till Erika Franzén, docent och universitetslektor vid sektionen för fysioterapi på Karolinska Institutet, och anknuten forskare på Stockholms Sjukhem.

Läs intervjun med forskaren Erika Franzén

Rehabilitering vid Parkinsons sjukdom

På Stockholms Sjukhem finns flera olika möjligheter till rehabilitering för dig med Parkinsons sjukdom. Här finns både lång erfarenhet och hög kompetens.

Läs mer om den träning som erbjuds på Stockholms Sjukhem vid Parkinsons sjukdom

Visas enbart i Umbraco för redaktörer
Uppdaterad 2024-01-22 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan