Smärtpumpar för god smärtvård hos döende patienter

De sista dagarna i livet har många patienter svårt att svälja tabletter, på grund av uttalad svaghet och medvetandesänkning. Då kan smärtpumpar vara ett sätt att ge fullgod smärtlindring även under de sista dagarna.

Att få god smärtlindring och att helst vara helt smärtfri i livets absoluta slutskede är av högsta prioritet för Stockholms sjukhems palliativa vård. Medan personen fortfarande kan svälja, är tablettbehandling att föredra, men de sista dagarna i livet har en del stora sväljsvårigheter. Det innebär att smärtmedicineringen måste ges på annat sätt. Ibland väljs injektioner som ges var fjärde timme, men det är en fördel om man kan få en så jämn dos som möjligt, över hela dygnet. Det kan man uppnå med så kallade smärtpumpar, som är något större än en mobiltelefon. Smärtpumpen har en behållare med läkemedel, som förs via en slang till en mjuk nål (plast) som fästs på huden (ofta buken).

Studien avser att undersöka vilka läkemedel och vilka doser som ger bäst effekt, för att uppnå bästa möjliga smärtlindring, med så få biverkningar som möjligt. Närstående kommer också att intervjuas om hur de upplever att smärtpumpen har fungerat.

Kontakt

Ansvarig forskare:

Per Fürst, överläkare, doktorand, Palliativt Centrum, Stockholms Sjukhem

Handledare:

Docent Staffan Lundström, FoUU, Stockholms Sjukhem

Professor Peter Strang, FoUU, Stockholms Sjukhem

Tack till!

Vi vill tacka alla medverkande patienter, närstående och medarbetare vid Stockholms Sjukhems palliativa enhet.

Studien finansieras av Stockholms Sjukhems Jubileumsprogram för nyskapande äldrevård

Visas enbart i Umbraco för redaktörer
Uppdaterad 2024-01-22 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan