Munskärm.

Munskärm.

Stroke - Kan munskärmsträning minska kvarstående sväljproblem?

Munnen har en central roll för livskvaliteten och för förmågan att äta. Det är relativt vanligt att man efter en stroke har svårt att svälja och tugga. Med denna studie undersöks vilken effekt träningen har på sväljproblem efter stroke.

Munskärmsträning har i tidigare studier visats vara säker och genomförbar. Denna studie är en randomiserad klinisk studie på patienter med kvarstående sväljningsbesvär efter stroke. Deltagarna får svara på frågor omkring sina besvär efter stroke, om matvanor, sväljproblem och livskvalitet. Test av sväljförmåga, läppkraft och tuggfunktion genomförs före, under och efter en tidsperiod med munskärmsträning. Primärutfall är förändringar i sväljningskapacitet. Sekundära utfall är läppkraft, tuggförmåga och livskvalitet.

Studien har godkänts av Etikprövningsmyndigheten (2016/2592-31/1, komplettering 2019-02387)

 

Kontakt

Gunilla Sandborgh Englund, leg tandläkare, professor, Akademiskt Centrum för Äldretandvård, ACT och Karolinska Institutet.

Tel 08 524 881 03 eller 070 213 8103,

 Skicka mejl

Pia Skott, leg tandläkare, med dr klinikchef, ACT och Folktandvården Medicinsk tandvård vid Stockholms Sjukhem.

Tel 08 123 153 20,

 Skicka mejl

Elisabet Åkesson, leg läkare, docent, adj lektor, Stockholms Sjukhem och Karolinska Institutet,

 Skicka mejl

Åsa Karlsson, logoped, Stockholms Sjukhem

Tel 08 122 830 19,

 Skicka mejl

Emmelie Persson, logoped, Stockholms Sjukhem

Tel 08-122 831 36

 Skicka mejl

Tack till

Tack till medverkande patienter och kollegor vid Stockholms Sjukhem och Folktandvården Medicinsk Tandvård

Tack till rekryterande enheter runt om i Region Stockholm

Studien finansieras primärt av Region Stockholm