Förebygga stroke med hjälp av aktivitet och ny teknik

Projektet är en forskningsstudie med syfte att undersöka hur och om engagerande aktiviteter i vardagen och mobiltelefon-teknik kan användas som utgångspunkt för att förändra aktivitetsmönster och långsiktigt förebygga stroke.

Projektnamn: Stroke - Utveckling och utvärdering av en personcentrerad, ICT-baserad aktivitetsintervention som understödjer ett hälsosamt aktivitetsmönster i vardagen hos personer som har en ökad risk att insjukna i stroke

Högt blodtryck i kombination med förmaksflimmer samt TIA (Transitorisk Ischemisk Attack) är exempel på faktorer som kan innebära en ökad risk för insjuknande i stroke i kombination med ohälsosamma levnadsvanor (exempelvis mycket stillasittande och avsaknad av engagemang i vardagliga aktiviteter som påverkar hälsan positivt). Projektet består av deltagande i ett program med förändring av levnadsvanor som sträcker sig över åtta veckor med en uppföljning efter fem veckor och efter sex månader.

App i mobilen registrerar

Programmet innebär veckovisa gruppmöten där olika teman om levnadsvanor tas upp samt tillgång till en mobil-applikation som ska användas under tiden som utbildningen pågår (8 veckor+ uppföljning). Med hjälp av appen i mobilen registreras uppgifter, som stöd i egenkontroll av dagliga aktiviteter, måluppfyllnad, matvanor, meningsfulla och engagerande aktiviteter i vardagen, stress och alkohol/tobaksvanor. Mobilappen är framtagen i samarbete med Scientific Med. 

Studien har godkänts av EPN 2015/834-31, 2016/2203-32 och 2019/01444

Kontakt

Projektansvarig:

Ann-Helen Patomella (Lektor, Karolinska Institutet)

Co-Projektansvarig på Stockholms Sjukhem FoUUI:

Eric Asaba (Docent, Karolinska Institutet)


Medverkande forskare och personal:

Elisabet Åkesson (Läkare & forskare, SSH och Docent, Karolinska Institutet)

Emelie Mälstam (Doktorand, Karolinska Institet)

Susanne Guidetti (Lektor, Karolinska Institutet)

Christina Eriksson (Arbetsterapeut APC)

Carmen Wärlinge (Fysioterapeut APC)

Gunnar Nilsson (Läkare, SLSO och Professor, KI)

Christina Olsson (fysioterapeut och AVC Samordnare Mörby)

Uno Fors (Professor i datasystem, Stockholms Universitet)

Anna Johansson (arbetsterapeut & forskningsassistent, Karolinska Institutet)

Tack till!

Tack till patienter och kollegor vid Stockholms Sjukhem som medverkar i projektet.

Studien har pågått från 2014 och har erhållit finansiering från Vårdalstiftelsen och Forskarskolan i Vårdvetenskap.

Visas enbart i Umbraco för redaktörer
Uppdaterad 2024-01-22 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan