Illustration: Robotdalen

Illustration: Robotdalen

DISKO: Interaktiv strokerehabilitering i hemmet med hjälp av ny teknik

Vi undersöker effekten av träning med hjälp av det nyutvecklade träningsverktyget DISKO som komplement till traditionell rehabilitering efter stroke. Diskoverktyget erbjuder individanpassad kompletterande träning i hemmet med sjukgymnast/fysioterapeutkontakt via bild och ljud på distans.

Målet är att vid behov kunna erbjuda långsiktig, regelbunden evidensbaserad rehabilitering till de idag ca 24 000 personer som årligen får stroke i Sverige. Stroke kan leda till funktionsnedsättning med nedsatt självständighet i vardagen. Vårt mål är att uppnå återhämtning av funktion så långt möjligt. För att kunna erbjuda effektiv rehabilitering oavsett var i Sverige man bor, är en fungerande vårdkedja i kombination med träning i hemmet värdefull.

Värna livskvalitet och funktion

Träning med hjälp av teknik och profesionellt stöd via länk har visat sig lovande men är ännu inte anpassad för personer med både kognitiv och motorisk påverkan. Vi utvecklar, studerar och evidenssäkrar därför i detta forskningsprojekt tekniken för att förhoppningsvis långsiktigt kunna erbjuda effektiv återkommande träning och uppföljning på distans till en stor grupp människor med syfte att värna livskvalitet och funktion.

Om DISKO fungerar kan vi i förlängningen erbjuda effektiv och återkommande träning på distans för en stor grupp människor som haft stroke eller annan neurologisk sjukdom

I ett samarbete mellan personer som haft stroke, strokerehabiliteringsexperter och tekniker har DISKO-verktyget tagits fram under ledning av kollegor på Danderyds Sjukhus AB. DISKO möjliggör träning av individanpassade övningar i hemmet med terapeut på distans. Patientens självträning lagras kodat med uppföljning via länk med terapeut som tillägg till gängse neuroteam-behandling. En pilotstudie utförd på Danderyds Sjukhus Rehabiliteringsmedicinska klinik visade att DISKO-träning i hemmet är genomförbar, säker och motiverande.

Utökar studien

Vi utökar nu studien, i ett nära samarbete mellan Danderyds Sjukhus Rehabiliteringsmedicinska enhet, Alkit och Stockholms Sjukhem, för att undersöka effekten av 6 veckors tillägg av DISKO-träning 5 dagar i veckan ca 10-30 min träning/gång, till gängse rehabilitering i neuroteam efter stroke i denna så kallade randomiserade kontrollerade studie. Effekten på aktivitetsförmåga och livskvalitet utvärderas. Om DISKO fungerar kan vi i förlängningen erbjuda effektiv och återkommande träning på distans för en stor grupp människor som haft stroke eller annan neurologisk sjukdom.

Studien har godkänts av Etikprövningsmyndigheten, EPM

 

Kontakt

Elisabet Åkesson, Lektor/Docent, Karolinska Institutet, Leg Läkare, Stockholms Sjukhem

 Skicka mejl

 

Erik Unevik, Master of Science, Leg fysioterapeut

 Skicka mejl

 

Erika Franzén, professor, Karolinska Institutet, Leg fysioterapeut, Stockholms Sjukhem

 Skicka mejl

 

Susanne Palmcrantz, Med Dr, Leg sjukgymnast, Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken, Danderyds sjukhus

 

Jörgen Borg, Professor, Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken, Danderyds sjukhus,

Se film om rehabilitering på distans

Tack till!

Tack till medverkande patienter och kollegor vid Stockholms Sjukhem, Danderyds Sjukhus, Täby Neuroteam, Alkit och Robotdalen.

Visas enbart i Umbraco för redaktörer
Uppdaterad 2024-01-22 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan