Hälsa och fysisk aktivitet under coronapandemin vid Parkinsons sjukdom

Personer med Parkinsons sjukdom är identifierade som en särskild riskgrupp att drabbas av ett särskilt allvarligt sjukdomsförlopp vid insjuknande i covid-19 enligt socialstyrelsen. Många med Parkinsons sjukdom är även över 70 år vilket också är identifierat som en riskgrupp och bör minska risken att bli sjuk i covid-19.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar riskgrupper och personer över 70 år att begränsa sina nära kontakter och stanna hemma så mycket som möjligt under en tid framöver samt att låta bli att åka med kollektivtrafiken, handla i butiker eller vistas i lokaler där det finns många människor samtidigt. Dessa rekommendationer och den situation som råder kan leda till en minskad fysisk aktivitet och därmed ett försämrat hälsotillstånd hos personer med Parkinsons sjukdom.

Vi vill i denna studie undersöka hälsotillståndet och den fysisk aktivitetsnivån under rådande corona-epidemi hos personer med Parkinsons sjukdom. Ökad kunskap om hälsotillståndet och speciellt fysisk aktivitet hos riskgrupper för covid-19 kan ge oss information om vad för behov av råd och rehabilitering som denna grupp kan ha nu och i framtiden.

Är du intresserad av att delta i denna studie?

Deltagandet innebär att vi ringer dig och genomför en kort telefonintervju (tar ca 30 min). Därefter kommer du att få frågeformulär gällande din hälsa och en aktivitetsmätare hemskickade. Aktivitetsmätaren använder du i en veckas tid under dagtid. Aktivitetsmätningen innebär att du bär en liten rörelsemätare fastsatt i ett elastiskt band runt midjan under vaken tid i sju dagar. Allt skickas sedan tillbaka till oss i ett frankerat kuvert.

Du passar bra om du:

  • Har diagnosen Parkinsons sjukdom
  • Är 60 år eller äldre
  • Klarar av att gå inomhus utan hjälpmedel
  • Inte har en demenssjukdom eller en pågående demensutredning

Låter detta intressant, kontakta oss gärna för mer information eller för att anmäla ditt intresse! Mejla eller ring på nedanstående nummer och tala in ett meddelande med namn och telefonnummer så återkommer vi till dig.

Petra Koski, forskningsassistent

 Skicka mejl                                                                                                     

08-524 888 30

 

Erika Franzén, fysioterapeut, professor

 Skicka mejl

Ansvariga för studien

Erika Franzén, fysioterapeut, professor

Breiffni Leavy, fysioterapeut adjunkt

 

Visas enbart i Umbraco för redaktörer
Uppdaterad 2024-01-22 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan