Får multisjuka sköra äldre patienter tillgång till palliativ vård?

Den specialiserade palliativa vården, dvs. ASIH (avancerad sjukvård i hemmet) och specialiserade palliativa vårdavdelningar har ofta fokuserat på personer med svår cancer. Men får även multisjuka äldre tillgång till specialiserad palliativ vård?

Sköra multisjuka äldre med svår KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) eller hjärtsvikt har ofta många och störande symtom i livets slutskede som är jämförbara med symtombilden vid cancer. Ändå har den specialiserade palliativa vården framför allt kommit att handla om cancer.
I denna studie avser vi att, med hjälp av Landstingets årliga statistik (VAL-databaser), undersöka om vården är jämlik under det sista levnadsåret: Får man tillgång till specialiserad palliativ vård i samma utsträckning om man har svår KOL eller hjärtsvikt, i jämförelse med cancerdiagnoser? Övriga frågeställningar handlar bland annat om vården är jämlik med avseende på kön, bostadsort inom länet, ålder med mera.

Studien är godkänd av EPN (regionala etikprövningsnämnden) 2017/1141-31/4

 

Kontakt

Huvudansvarig forskare: Professor Peter Strang, Stockholms Sjukhems FoUU-enhet

 Skicka mejl

Tack till! 

Studien finansieras av Stockholms Sjukhems Jubileumsprogram

Visas enbart i Umbraco för redaktörer
Uppdaterad 2024-01-22 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan